Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Sorulan Sorular
1 Şubat 2024
Oyunlaştırma Deneyim ve Eğitim Tasarımı
7 Şubat 2024

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

İş Sürekliliği Uygulamalarının Faydaları

4 Şubat 2024

Kriz Yönetiminde aslen en önemli yapı taşı, iş sürekliliğidir. İş Sürekliliği için önde gelen uluslararası standart olan ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi güncellemesi, krizin türüne uygun olarak iş sürekliliği ve kriz yönetimi  için gereksinimleri belirler.

Günümüz iş dünyasında, şirketlerin operasyonlarına zarar verebilecek iç ve dış tehditlere yönelik artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, kuruluşun herhangi bir kesinti sırasında çalışmaya devam etme kabiliyetini geliştirmesi için bu standartlara uygun bir yapıya sahip olması elzemdir.

İş Sürekliliği Uygulaması; uygulayıcılar ve şirketler için mevcut sistemlerle entegre yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağlar. Standart, işletmelerin herhangi bir sebeple üretim, sevkiyat ve diğer ürün/hizmet temininde nitelikli sonuçların elde edilmesi ve sürekliliğinin devamı sağlanır.

İş Sürekliliği Uygulamalarının Faydaları

1) Stratejik hedefleri destekler.

2) Rekabet avantajı sağlar, itibar ve güvenilirliği korur.

4) Esneklik, adaptasyon kolaylığı sağlar.

5) Yasal ve finansal riskler için önleyici faaliyet alınmasını sağlar.

6) Tarafların beklentilerini dikkate alır, güven sağlar.

7) Etkin ve verimli bir şekilde risklerin proaktif kontrolünü almanızı sağlar.

Küresel pazarda ticaretin gerekliliklerinden biri haline gelen ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağımız bir yönetim standardıdır.

 • Kriz Öncesi Yapılacaklar
  Bir krizi kriz olmaktan çıkarmak, kriz gelmeden önce onu anlamak ve iş sürekliliği için kriz öncesinde yapılabilecek pek çok hazırlık yöntemi bulunuyor.

Kurumun geçirdiği eski krizler, ülkede yaşanan krizler, globalde görülen krizler, rakiplerin ya da sektör dışı kurumların yaşadığı krizler; bize en iyi kılavuzları oluşturur. Bu örneklere bakılarak yapılan kötü uygulamalar incelenmeli, iyi uygulamalar analiz edilmeli ve benzer krizleri yaşama durumunda kriz taslakları hazırlanmalıdır.
Kriz anında pek çok farklı kişinin farklı farklı çözüm ve önerilerini dinlemeye vakit yoktur. Bu nedenle herkesin sözcüsü olabilecek yetkinlikte, hızlı karar alabilecek kriz ekibi; önceden belirlenerek her türlü kriz için çalışmalar yapmalı ve hazır bulunmalıdır.
Kriz simülasyonları; çeşitli senaryolarda kriz yönetimi kasımızı kuvvetli kılmak, o endişeli ortamı yaşamak için yapılabilecek en önemli hazırlıklardandır. Farklı senaryolar hazırlanarak başa gelebilecek türlü krizler ele alınarak aksiyon planları simüle edilir.
Krizden önce yapılabilecek bir diğer önemli şey ise kriz öncesi, olağan dönemlerdeki İLETİŞİM Size güvenen, marka veya kurumunuza sadık, mutlu müşterilere sahip olduğunuzda kriz dahi yaşıyor olsanız size sahip çıkacak, ilkelerinizi savunacak hedef kitleler oluşturmalısınız.

 • Kriz Anında Yapılacaklar
  Olası bir kriz anında yapacaklarınız, şirketinizin kaderini baştan sona değiştirecek sonuçlara neden olacaktır. Bu nedenle kısa sürede çok iyi bir plan çıkarmak gereklidir.

İlk ve ilk yapılması gereken şey, sakin kalmaktır.

Tüm yönetici ve paydaşların tek başına aksiyon alması, ortak kararların dışında bir açıklama yapması ivedilikle önlenmelidir.
Daha önce çalışılmış taslaklar ve simülasyonları hızlı bir şekilde gözden geçirmekte ve duruma göre onları revize edip ilerlemekte fayda vardır (Bunun için bu taslak ve simülasyonlar dijital ve geleneksel ortamlarda mutlaka arşivlenmelidir).
Durumun aciliyeti, zaman baskısı; yanlış kararlar vermemize sebep olabileceğinden daha önce bulduğumuz çözümleri hatırlamakta zorlanabiliriz. Bu nedenle sakin dönemlerde hazırladığımız acil eylem planları imdadımıza yetişecektir.
Kriz ekibi bir araya gelerek gerekli kararları alır ve personel ve sorumlulara hızlı bir şekilde bilgi akışı sağlanır.
Dedikodulara ve fırsatçılara mahal vermemek için ise kamuoyu ile sağlıklı bir iletişim kurulur, düzenli bilgi akışları sağlanır.
Kriz anında bile bundan çıkarılabilecek fırsatlar iyi değerlendirilmeli, anlık değil çok daha sonrasını hedefleyecek nasıl bir fırsat yaratılabileceği; simülasyonlarda ve anlık olarak mutlaka ele alınmalıdır.

 • Kriz Sonrası Yapılacaklar
  Kriz sonrasında yapılacaklar da kriz yönetimi yolculuğunda önemli bir yer tutmaktadır.
 • Haber alma ve takip, kriz sonrasında da devam ettirilir.
 • Kriz önlenmiş, atlatılmış ya da fırsata çevrilmişse krizle ilgili olumsuz konular ele alınmamalı, sakinlik sağlanmışsa konunun üzerine daha fazla gidilmemelidir.
 • Kriz Yönetimi değerlendirmeye alınmalı, fırsatlar ve tehditler yeniden gözden geçirilmeli ve sonuçlar puanlanmalıdır.
 • Kriz Yönetimi esnasında ortaya çıkabilecek zayıf ve güçlü yönler analiz edilmelidir.
 • Takın ruhu oluşturmak için kriz sonrası şirket içi etkinlikler düzenlenebilir.

Yaklaşan Etkinlikler

Kriz Yönetiminde aslen en önemli yapı taşı, iş sürekliliğidir. İş Sürekliliği için önde gelen uluslararası standart olan ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi güncellemesi, krizin türüne uygun olarak iş sürekliliği ve kriz yönetimi  için gereksinimleri belirler.

Günümüz iş dünyasında, şirketlerin operasyonlarına zarar verebilecek iç ve dış tehditlere yönelik artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, kuruluşun herhangi bir kesinti sırasında çalışmaya devam etme kabiliyetini geliştirmesi için bu standartlara uygun bir yapıya sahip olması elzemdir.

İş Sürekliliği Uygulaması; uygulayıcılar ve şirketler için mevcut sistemlerle entegre yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağlar. Standart, işletmelerin herhangi bir sebeple üretim, sevkiyat ve diğer ürün/hizmet temininde nitelikli sonuçların elde edilmesi ve sürekliliğinin devamı sağlanır.

İş Sürekliliği Uygulamalarının Faydaları

1) Stratejik hedefleri destekler.

2) Rekabet avantajı sağlar, itibar ve güvenilirliği korur.

4) Esneklik, adaptasyon kolaylığı sağlar.

5) Yasal ve finansal riskler için önleyici faaliyet alınmasını sağlar.

6) Tarafların beklentilerini dikkate alır, güven sağlar.

7) Etkin ve verimli bir şekilde risklerin proaktif kontrolünü almanızı sağlar.

Küresel pazarda ticaretin gerekliliklerinden biri haline gelen ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağımız bir yönetim standardıdır.

 • Kriz Öncesi Yapılacaklar
  Bir krizi kriz olmaktan çıkarmak, kriz gelmeden önce onu anlamak ve iş sürekliliği için kriz öncesinde yapılabilecek pek çok hazırlık yöntemi bulunuyor.

Kurumun geçirdiği eski krizler, ülkede yaşanan krizler, globalde görülen krizler, rakiplerin ya da sektör dışı kurumların yaşadığı krizler; bize en iyi kılavuzları oluşturur. Bu örneklere bakılarak yapılan kötü uygulamalar incelenmeli, iyi uygulamalar analiz edilmeli ve benzer krizleri yaşama durumunda kriz taslakları hazırlanmalıdır.
Kriz anında pek çok farklı kişinin farklı farklı çözüm ve önerilerini dinlemeye vakit yoktur. Bu nedenle herkesin sözcüsü olabilecek yetkinlikte, hızlı karar alabilecek kriz ekibi; önceden belirlenerek her türlü kriz için çalışmalar yapmalı ve hazır bulunmalıdır.
Kriz simülasyonları; çeşitli senaryolarda kriz yönetimi kasımızı kuvvetli kılmak, o endişeli ortamı yaşamak için yapılabilecek en önemli hazırlıklardandır. Farklı senaryolar hazırlanarak başa gelebilecek türlü krizler ele alınarak aksiyon planları simüle edilir.
Krizden önce yapılabilecek bir diğer önemli şey ise kriz öncesi, olağan dönemlerdeki İLETİŞİM Size güvenen, marka veya kurumunuza sadık, mutlu müşterilere sahip olduğunuzda kriz dahi yaşıyor olsanız size sahip çıkacak, ilkelerinizi savunacak hedef kitleler oluşturmalısınız.

 • Kriz Anında Yapılacaklar
  Olası bir kriz anında yapacaklarınız, şirketinizin kaderini baştan sona değiştirecek sonuçlara neden olacaktır. Bu nedenle kısa sürede çok iyi bir plan çıkarmak gereklidir.

İlk ve ilk yapılması gereken şey, sakin kalmaktır.

Tüm yönetici ve paydaşların tek başına aksiyon alması, ortak kararların dışında bir açıklama yapması ivedilikle önlenmelidir.
Daha önce çalışılmış taslaklar ve simülasyonları hızlı bir şekilde gözden geçirmekte ve duruma göre onları revize edip ilerlemekte fayda vardır (Bunun için bu taslak ve simülasyonlar dijital ve geleneksel ortamlarda mutlaka arşivlenmelidir).
Durumun aciliyeti, zaman baskısı; yanlış kararlar vermemize sebep olabileceğinden daha önce bulduğumuz çözümleri hatırlamakta zorlanabiliriz. Bu nedenle sakin dönemlerde hazırladığımız acil eylem planları imdadımıza yetişecektir.
Kriz ekibi bir araya gelerek gerekli kararları alır ve personel ve sorumlulara hızlı bir şekilde bilgi akışı sağlanır.
Dedikodulara ve fırsatçılara mahal vermemek için ise kamuoyu ile sağlıklı bir iletişim kurulur, düzenli bilgi akışları sağlanır.
Kriz anında bile bundan çıkarılabilecek fırsatlar iyi değerlendirilmeli, anlık değil çok daha sonrasını hedefleyecek nasıl bir fırsat yaratılabileceği; simülasyonlarda ve anlık olarak mutlaka ele alınmalıdır.

 • Kriz Sonrası Yapılacaklar
  Kriz sonrasında yapılacaklar da kriz yönetimi yolculuğunda önemli bir yer tutmaktadır.
 • Haber alma ve takip, kriz sonrasında da devam ettirilir.
 • Kriz önlenmiş, atlatılmış ya da fırsata çevrilmişse krizle ilgili olumsuz konular ele alınmamalı, sakinlik sağlanmışsa konunun üzerine daha fazla gidilmemelidir.
 • Kriz Yönetimi değerlendirmeye alınmalı, fırsatlar ve tehditler yeniden gözden geçirilmeli ve sonuçlar puanlanmalıdır.
 • Kriz Yönetimi esnasında ortaya çıkabilecek zayıf ve güçlü yönler analiz edilmelidir.
 • Takın ruhu oluşturmak için kriz sonrası şirket içi etkinlikler düzenlenebilir.


Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu