Standardın yeni versiyonu ile değerlendirme  listesi, GFSI Kıyaslama Gereksinimleri sürüm 2020.1, FSMA ve AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmiştir.


IFS Food versiyon 7 denetimleri, 1 Mart 2021’de başlıyor. IFS Gıda 7. versiyonu uygulaması tüm sertifikalı firmalar için  01 Temmuz 2021 itibariyle zorunlu hale gelecektir.

IFS Food sürüm 7’nin temel özellikleri


Risk temelli yaklaşım, şirkete özgü riskleri ve tehlikeleri tanımlar.
Özel çözümlerin standart gereksinimleri karşılamasına izin verir.
Dünya çapında perakendeciler ve marka sahipleri tarafından kabul edilmiştir.
Gıda endüstrisi uzmanları, sertifikasyon kuruluşları ve perakendeciler tarafından geliştirilen gereksinimleri kapsar.
Mevzuatı, gıda güvenliğini ve kalitesini ve müşteri spesifikasyonlarını kapsar.
Endüstrinin içinden yetişen tecrübeli, gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip özel olarak eğitilmiş denetçiler tarafından denetimler yapılır.
Habersiz değerlendirmeler için seçenekler
5 dilde mevcuttur
ISO / IEC 17065: 2012’ye dayalı ürün ve süreç sertifikasyonu

Neler var?


IFS Food sürüm 7, işin altı ana alanını kapsar ve bunların tümü, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini garanti eden etkili süreçler oluşturmanın anahtarı olarak kabul edilir.

Yönetim ve Taahhüt – üst yönetimin gıda güvenliği kültürünün ve kalite güvence politikasının sürdürülebilirliğini destekleme taahhüdünün gözden geçirilmesi.
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi – yasal ve gıda güvenliği gerekliliklerinin yanı sıra müşteri spesifikasyonlarını karşılamak için gereklidir.
Kaynak Yönetimi – ürün güvenliğini sağlamak için insan kaynakları, çalışma koşulları, hijyen ve sanitasyon yönetimi.
Operasyonel Süreçler – müşteri şartnamesine göre güvenli, kaliteli ürünlerin üretimi.
Ölçümler, Analizler ve İyileştirmeler – incelemeler, süreç doğrulama ve şikayetlerin ve düzeltici eylemlerin yönetimi.
Gıda Savunma Planı – Şirketin ve üretilen ürünlerin bütünlüğünün korunması.

Paylaş:
circles2