GMP eğitimlerinde en çok karşılaşılan eleştiri, katılımcıların eğitimi  sıkıcı ve sıradan bulmasıdır. Standart GMP eğitim tasarımı ile personelin işle eğitimi ilişkilendirmesi  maalesef sağlanamıyor.


İnsanlara bir toplantı odasında yasal gereklilikleri aktarmak hiç kimseyi motive etmiyor.Hatta eğitimde  “Herkesin sorumluluğu” gibi açıklamalar sorumluluk bilinci oluşturmadığı gibi, katılımcıların direnç oluşturmasına neden oluyor. Sonuç olarak, insanlar kendilerinden beklenileni mevcut metotlarla, görevleri ile ilişkilendirmiyor.

Bir diğer konu ise eğitim materyalleri;  bir video, e-öğrenme modülü ya da GMP eğitim sunumu. Eğitim katılımcıları aynı şeyi tekrar tekrar gördüklerinde teorik olarak öğreniyorlar ancak bu durum davranış biçimlerini değiştirmek için yeterli olmayabiliyor.

GMP eğitimi başka nasıl yapılabilir?

GMP içeriği, yasal gerekliliklere dayandığı için zor bilgileri de kapsar ancak değişim mümkündür.

İçeriği sorulara dönüştürün ve ardından soruları etkileşim gerektiren bir formata sığdırın, oyuna dönüştürmek gibi. Seçenekler; tahta oyunları, tahmin oyunları, bulmacalar, kelime aramaları ve daha fazlası olabilir. Değişim, planlama ve hedefe odaklanmayı gerektirir. İnsanların içerik bilgilerini kullanmalarını sağlamak önemli bir adımdır. GMP eğitimi anlamlı ve ilgi çekici olduğunda, personelin kişisel seviyedeki beklentilere bağlanmasına olanak tanır, daha fazla anlamaları da GMP gerekliliklerini günlük işlerinin bir parçası haline getirir.

GMP Eğitimi Planlama;

  • Tanımlayın ve programa bağlı kalın.
  • Eğitim sonrası sürecin takipçisi olun.
  • Materyalleri tekrar kullanmayın veya  sonraki eğitimlerde oyun formatlarını tekrar etmeyin.
  • İçeriği etkileşimli ve ilgi çekici hale getirin. İnsanlar sunum ve videolardan ziyade deneyimlere katılmaktan daha fazla şey öğreniyorlar.
  • GMP eğitiminde kullanılabilecek bilgiler için çeşitli kaynakları kullanın; endüstri, ulusal, uluslararası haber ajansları, iç kalite süreçleri ve benzeri.
  • İnsanların sürecin kendilerini nasıl etkilediğini veya süreci nasıl etkilediklerini ve olağan sonuçlarını anlamalarını sağlayın.

İç veriler,  performans ölçütleri gibi  kalite personelinizden, iç denetçilerden ve operasyon yönetiminden gelen bilgiler ile birlikte özellikle FDA GMP eğitiminde tartışılması gereken muhtemel konular için mükemmel bir kaynaktır.

Paylaş:
circles2