Gıda Sahteciliğini Önleme Planı için  yıllık olarak  tanımlanmış risk kriterlerindeki değişiklikler ve belirlenen riskler gözden geçirilerek oluşturulmalıdır.


2016 yılında Uluslararası Denetim Şirketleri Federasyonu (IFIA) araştırmasında;

Her 10 şirketten 1’i gıda dolandırıcılığı nedeniyle yüksek maddi kayıplar yaşadı.

Tedarik zincirinde kontrol eksikliği nedeniyle% 10’u yüksek kayıplar verdi.

Üreticilerin sadece% 56’sı izlenebilirlik sistemlerine tam güveniyor.

Gıda sahteciliği ile mücadele etmek ve izlenebilirliği arttırmak için düzenlemeler mevcut olsa da tam olarak uygulanmadıkları sonucuna varılmıştır.

Gıda Sahteciliğini Önleme Planının geliştirilmesi için Risk Analizinin yapılması gerekir.

Risk değerlendirme yöntemi şirketten şirkete değişiklik gösterebilir ve mümkün olduğunda şirketlerin kendilerini en rahat hissettikleri risk değerlendirme yöntemini kullanmaları önerilir.

Nicel bir risk değerlendirmesinin sonucu tipik bir “sayısal” veya “risk derecesi” seviyesidir.

Tipik yaklaşımlar arasında basit matris (kuadratik matris), karar ağacı, elektronik tablo / matris, çoklu matrisler ve örümcek ağı diyagramları vardır; ABD Farmakopesi ve SSAFE gibi bir çok ticari sistem vardır.

Bir tedarik zinciri içindeki tedarikçilere ilişkin olarak gıda dolandırıcılık riskini değerlendirmek için tüm aşamaları gözden geçirin. 

Gıda Sahteciliği Önleme Planı için Veri Kaynakları

 

Paylaş:
circles2