FSSC 22000 Faundation, Haziran 20119’da yayımladığı FSSC Version 5’in ardından, ilgili versiyonun alt versiyonu olarak tanımladığı FSSC Version 5.1’i 3 Kasım 2020 tarihinde sitesinden duyurmuştur.


GFSI 2020 Şubat ayında Seattle’da düzenlenen konferansta en son standart karşılaştırma gereksinimlerini sürüm 2020.1 olarak yayınlamıştır. Yayınlanan sürümde, denetim sürecinin güçlendirilmiş tarafsızlığına, sertifikasyon kuruluşlarının izlenmesine, hijyenik tasarıma,  çoklu tesis sertifikasyonu gerekliliklerine, ürün tasarımı ve geliştirilmesine, gıda güvenliği kültürünün unsurlarına vurgu yapıldığı görülmektedir.

Sürümde vurgu yapılan gereksinimlere uyum sağlamak adına FSSC 22000 Faundation’ın bu alt versiyonu yayınlama ihtiyacı duyduğu anlaşılmaktadır.

FSSC 22000 v5.1 içerisinde dikkat çeken değişiklikler* aşağıda özetlenmiştir.
9 başlıkta ele alınan ek gereklilikler, 15 başlığa çıkartılmıştır
Depolama ve Ambarlama
Çapraz Bulaşmayı Önlemek İçin Tehlike Kontrolü ve Önlemleri
Ön Gereksinim Programlarının Doğrulanması
Ürün Geliştirme
Sağlık Durumu
Çoklu Site Sertifikalandırılması Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler
Ek gereklilikleri ilk başlığı “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” olarak değiştirilmiştir.
Acil durumlarda tedarik edilen ürün ve hizmetler için prosedür oluşturulmasını ve hayvansal ürün işleyen tesisler için hammadde alımlarında bir politika olmasını talep etmektedir.

Ayrıca spesifikasyonlar için bir inceleme süreci tanımlanmasını vurgulamaktadır

Ek gerekliliklerden “Ürün Etiketleme” başlığı altında, etiketlenmemiş ürünler için bilgilendirme yapılmasını talep etmektedir.
“Çoklu Site Sertifikalandırılması Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler” başlığı altında, iç denetimde görev alacak kişiler için, deneyim, iş tecrübesi ve/veya iç denetçi eğitim süreleri konusunda şartlar tanımlanmıştır. Bu denetimlerde, iç denetim raporlarının “teknik inceleme” gerekliliği ve hem iç denetçilerin hem de teknik inceleme yapan personelin kalibrasyon gerekliliği tanımlanmıştır.
Habersiz denetimlerin V5 içerisinde 8-12 ay içerisinde gerçekleşebileceği ifadesi, alt sürümde kaldırılmıştır.
Geçiş denetimlerinde kabul edilen Dutch HACCP sistemi, alt versiyonda çıkartılmıştır.
Minör Uygunsuzluklardaki CB onayı 90 günden 28 güne indirilmiştir.
Depolama ve dağıtım firmalarının referans olarak kullandığı NEN NTA 8059 yerine, ISO/TS 220002-5 teknik şartnamesi tanımlanmıştır.
“Ortam sıcaklığında stabil gıda ve yem için nakliye ve depolama hizmetlerinin sağlanması” olarak tanımlanan GII Kategorisine “Paketleme materyali” eklenmiştir
“Gıda Güvenliği Kültürü Rehberi” yayınlandı.

Paylaş:
circles2