Tarım ve Orman Bakanlığınca  “Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği” ile içme sütlerinin ürün özellikleri ve etiketleme kuralları belirlendi.


 İçme sütlerinin tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretimi, depolanması, taşınması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemek amacıyla çıkartılan tebliğ içme sütlerini kapsarken, çiğ sütü kapsamıyor.

İçme sütleri ürün özelliklerinde kriterler belirlendi.  

Tebliğe göre, içme sütü üretiminde kullanılan çiğ süt için Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

İçme sütlerinin üretiminde çiğ ve pastörize süt kullanılacak.

Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bileşimleri tebliğ ekine uygun olacak. İçme sütleri yabancı madde içermeyecek.

İçme sütünün yağ standardizasyonunu sağlamak için krema ilave edilebilecek, krema ayrılabilecek veya süt ilave edilebilecek.

İçme sütlerinde laktoz içeriği azaltılabilecek, çeşni veya aroma vericiler ilave edilebilecek.

Piyasaya arz edilen sütlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunmayacak. Çeşnili sütlerde çeşni maddesi miktarı ile orantılı olarak bitkisel yağ bulunabilecek.

Piyasaya arz edilen sütlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak.

İçme sütlerinin protein içeriği süt proteini ile artırılabilecek.

Etikette zorunlu olarak belirtilecek ifadeler neler olacak?

Ürünlerin etiketinde ürünün resmi adı ve ısıl işlemin niteliği temel görüş alanında belirtilecek.

İçme sütlerine çeşni maddesi veya aroma ilave edildiğinde etiket bilgilerinde çeşni veya aromanın ismi ürünün resmi adıyla birlikte belirtilecek.

Piyasaya arz edilen inek sütü haricindeki sütlerin etiketinde ürün adıyla birlikte sütün elde edildiği hayvanın tür adı belirtilecek.

Üretiminde şeker kullanılan içme sütlerinin etiket bilgilerinde, temel görüş alanında ağırlıkça “% … ilave şeker içerir” ibaresine yer verilecek.

Laktozu azaltılmış içme sütlerin etiketinde azaltma oranı ile beraber ağırlıkça “laktozu % … azaltılmıştır” ifadesi ve “% … laktoz içerir” süt ibaresi yer alacak.

Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen içme sütlerinin etiketinde ürünün içme sütü dışındaki kullanımlarını ifade eden, çağrıştıran “yoğurt sütü”, “peynir sütü” gibi ifadeler yer almayacak.

info@karmalt.com

Paylaş:
circles2