Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi

22 Ekim | 10:00 - 16:00

Kayıt Ol

Gıdalarda Katkı Maddeleri, Aroma ve Enzimler

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimle; gıda katkı maddelerinin, aroma vericilerin, gıda enzimlerinin gıdalarda kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler, uygulama dikkat edilmesi gereken genel ve özel hükümler, ulusal ve uluslararası yaklaşımlar, izinli ve yasaklı madde listeleri, etiketleme kuralları, gıda geliştirici ajanlara yönelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara ilişkin usul ve esasların  katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Gıdaların işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması veya depolanmasında gıda kalitesinin ve stabilitesinin korunmasına katkı sağlamak veya organoleptik özelliklerini geliştirmek, besin değerini daha uzun süre korumak amacıyla gıdalarda katkı maddeleri, aroma vericiler ve gıda enzimleri kullanılmaktadır. Gıda geliştirici ajanlar olarak tanımladığımız bu bileşenler gıdaların üretiminde limitleri mevzuatla belirlenmiş miktarlarda teknolojinin gerektiği oranlarda kullanılabilmektedir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanan Gıda Geliştirici ajanlara ilişkin ulusal mevzuatımız; AB mevzuatına paralel olarak hazırlanmış olmakla birlikte yalnızca ülkemizde uygulanan özel hükümleri de içermektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ : 

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri Ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

KATILIMCI PROFİLİ :  Gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericileri ve gıda enzimleri üretimi, ithalatı, işlemesi ve piyasaya arzını amaçlayan meslek mensupları, firma temsilcileri, serbest danışmanlar, gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericileri ve gıda enzimleri sektöründe çalışan/çalışmak isteyen Gıda Mühendisleri/Kimya Mühendisleri ve tüm gıda sektörü çalışanları.

EĞİTİM SÜRESİ :  1 gün

TÜGİDER üyelerine özel indirim için iletişime geçmenizi rica ederiz. 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40

 

Detaylar

Tarih:
22 Ekim
Saat:
10:00 - 16:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Online

Organizatör

Emel MOLLA