Siyah Havuç Beslenme ve Sağlık Etkileri
20 Mart 2023
Gıda Endüstrisi ve Sürdürülebilirlik
30 Mart 2023

Dünya da ve Türkiye’de Fonksiyonel Gıda Pazarı

 

28 Mart 2023

Fonksiyonel gıda pazarı için yapılan bir Euromonitor anketine göre, Japonya dünyanın en büyük pazarı olmuştur. Hiç şüphe yok ki Japonların fonksiyonel gıdalara olan ilgisi, Avrupa ve Amerika gibi yerlerde de bu tür ürünlere olan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmıştır.

Bu ülkelerdeki uzmanlar, fonksiyonel gıdaların yaşlanan nüfusun sağlık maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra gıda endüstrisi için ticari bir potansiyel sağlayabileceğini fark etti (Siró et al. 2008). Japonya’dan sonra en büyük pazar ABD’dir ve Avrupa pazarı hâlâ daha az gelişmiş olarak değerlendirilmiştir. Bu üç büyük pazar, toplam satışların yüzde 90’ından fazlasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise başlıca önemli pazarlar Almanya, Fransa ve İtalya’dır. Macaristan, Polonya ve Rusya ise büyüyen bir pazar kategorisindedir (Gok and Ulu 2019). Elde edilen sonuçlara göre fonksiyonel gıdaların kullanım ve kabulünde büyük bölgesel farklılıklar nedeniyle Avrupa pazarı heterojen bir yapıya sahiptir. Orta ve kuzey Avrupa ülkelerinde tüketicilerin fonksiyonel gıdaya olan ilgisi Akdeniz ülkelerine göre daha fazladır (Annunziata and Vecchio 2011).

Küresel gıda firmaları, fonksiyonel gıda pazarının %75’inden fazlasını oluştmaktadır. Bunlar Coca Cola Co., Dean Foods, General Mills Inc., Kellogg Co., Kraft Foods, Nestle SA ve Pepsi Co. gibi önemli firmalardır (Bogue, Collins, and Troy 2017).  Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, fonksiyonel gıda satışlarının yaklaşık %90’ı gıda, ilaç, büyük hacimli mağazalar (Walmart/Target) ve kulüp mağazaları (Costco/Sam’s) dahil olmak üzere kitlesel pazar kanallarında gerçekleşir (Hilton 2017). Fonksiyonel gıda üreticileri genellikle tüketici direnci, yasal engeller ve teknolojik engeller gibi çeşitli faktörler nedeniyle ürün başarısı elde etmek için mücadele etmektedirler. Fonksiyonel gıda pazarındaki başarısızlığın nedenleri ise tek bir markadan çok fazla fayda beklentisi, üreticinin fayda yerine içeriğin satış gücüne güvenmesi ve alakasız etken maddelerin kullanılması gibi nedenlerdir (Bogue, Collins, and Troy 2017). Sekiz temel pazar eğilimi, fonksiyonel gıda sektöründeki faaliyeti ve büyümeyi domine etmektedir.

Bu 8 trend şunları içermektedir:

 1. Kategorilerin, kanalların ve teknolojinin pazarda yakınsaması;
 2. Fonksiyonel yiyecek ve içeceklerin hızlandırılmış büyümesi;
 3. Bileşen tedarikçileri ve üreticiler arasındaki ortak marka ortaklıkları;
 4. Bilime ve iddiaların doğrulanmasına artan odaklanma;
 5. Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler için artan talep;
 6. Tüketiciler sağlık konusunda daha bilinçli hale geldikçe aktif beslenme ürünlerinde patlama;
 7. Yenilikçi dozaj ve dağıtım biçimlerinin ortaya çıkışı ve popülaritesi;
 8. Y kuşağının yükselişi ve sağlık ve zindelik üzerine yeni bir yaklaşımdır (Hilton 2017)

Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara olan ilgisi yıllar içinde artmıştır ve Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi Anketine göre, neredeyse her 10 Amerikalı tüketiciden 9’u fonksiyonel gıdalar hakkında daha fazla bilgi edinmekte ve görüşülen tüketicilerin %89’u en az bir fonksiyonel gıda ve bununla ilişkili isimleri bilmektedir. Fonksiyonel gıdalardan en çok yararlanan tüketici grupları bebekler, küçük çocuklar, ardından 4 ila 12 yaş arası çocuklar ve yaşlanan tüketiciler (60 yaş ve üstü) (Bogue, Collins, and Troy 2017).

2011 yılında İtalya’da yapılan bir çalışmaya göre; İtalyan tüketicilerin, diyet ve sağlık arasındaki bağlantı konusunda belirgin bir farkındalığa ve gıda seçimlerinin beslenme ve sağlık yönlerine yüksek düzeyde ilgi duymalarına rağmen, fonksiyonel gıda ürünlerinin ne olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle kafalarının karıştığını ortaya koymuştur. Ayrıca cinsiyet ve yaşın bilgi derecesi ve tüketim sıklığı ile anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığı görülmüştür. Tersine, daha önce yapılan bir başka çalışmada, kısmen genel olarak sağlığa daha fazla ilgi duymaları nedeniyle kadın tüketicilerin erkeklerden daha umut verici bir hedef grup olduğunu göstermiştir (Annunziata and Vecchio 2011).

1980’li yıllarda fonksiyonel gıda kavramının ortaya çıkmasından sonra Japonya, Amerika ve Avrupa pazarlarında fonksiyonel gıda üretimi ve pazarlaması hızla gelişmiştir. Bu gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de fonksiyonel gıdanın pazar büyüklüğü oldukça sınırlıdır. 2017 yılında Türkiye’nin kişi başı harcama pazar büyüklüğü yaklaşık 5,8 milyon ABD doları ile çok düşük düzeyde gerçekleşirken, Japonya ve ABD’ninki sırasıyla 86,7 milyon ABD doları ve 100,2 milyon ABD doları olmuştur. Fonksiyonel gıda ürün çeşitliliği ise çok düşük, fonksiyonel gıda pazar payı ise oldukça sınırlı kalmıştır. Uluslararası şirketler, ulusal şirketlerden daha yüksek pazar payına sahipti. Danone, süt ürünleri fonksiyonel gıdaları ile Türkiye pazarının en büyük firması olmuştur. Çeşitli çalışmalarda yapılan incelemelere göre, yaş, eğitim, gelir düzeyi, cinsiyet ve fiyatlar gibi sosyo-demografik özellikler, fonksiyonel gıdaların tüketici farkındalığını ve tüketimini etkileyen önemli göstergelerdir. Süt ürünleri Türkiye’de en çok tercih edilen fonksiyonel gıdalar olmuştur. En çok tüketilen süt ürünleri yoğurt, ayran, peynir ve probiyotik kaynağı olan kefirdir (Gok and Ulu 2019).

Fonksiyonel gıdalar, hemen hemen tüm gıda kategorilerinde bulunur, ancak ürünler büyüyen pazarın tüm segmentlerine homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu ürünlerin geliştirilmesi ve ticareti, özel gereksinimlere cevap verilmesi gerektiğinden oldukça karmaşık, pahalı ve risklidir. Fonksiyonel gıda geliştirirken potansiyel teknolojik engellerin yanı sıra, yasal yönlerin yanı sıra tüketici taleplerinin de dikkate alınması gerekir. Özellikle, tüketici kabulü, pazar fırsatlarını başarılı bir şekilde müzakere etmek için kilit bir faktör olarak kabul edilmiştir. Hem Dünya’da hem de Türkiye’de hızlı büyüyen bir pazar olan fonksiyonel gıdaların tüketicilere daha iyi tanıtılması ve üretiminin yaygınlaşmasıyla pazarın daha da büyüyeceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇALAR

Annunziata, Azzurra, and Riccardo Vecchio. 2011. “Functional Foods Development in the European Market: A Consumer Perspective.” Journal of Functional Foods 3(3): 223–28.

Bogue, Joe, Orla Collins, and Amy Jane Troy. 2017. “Market Analysis and Concept Development of Functional Foods.” Developing New Functional Food and Nutraceutical Products: 29–45.

Gok, Ilkay, and Efe Kaan Ulu. 2019. “Functional Foods in Turkey: Marketing, Consumer Awareness and Regulatory Aspects.” Nutrition and Food Science 49(4): 668–86.

Hilton, Jeff. 2017. “Growth Patterns and Emerging Opportunities in Nutraceutical and Functional Food Categories: Market Overview.” Developing New Functional Food and Nutraceutical Products: 1–28.

Siró, István, Emese Kápolna, Beáta Kápolna, and Andrea Lugasi. 2008. “Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance—A Review.” Appetite 51(3): 456–67.


Yaklaşan Etkinlikler

Fonksiyonel gıda pazarı için yapılan bir Euromonitor anketine göre, Japonya dünyanın en büyük pazarı olmuştur. Hiç şüphe yok ki Japonların fonksiyonel gıdalara olan ilgisi, Avrupa ve Amerika gibi yerlerde de bu tür ürünlere olan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmıştır.

Bu ülkelerdeki uzmanlar, fonksiyonel gıdaların yaşlanan nüfusun sağlık maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra gıda endüstrisi için ticari bir potansiyel sağlayabileceğini fark etti (Siró et al. 2008). Japonya’dan sonra en büyük pazar ABD’dir ve Avrupa pazarı hâlâ daha az gelişmiş olarak değerlendirilmiştir. Bu üç büyük pazar, toplam satışların yüzde 90’ından fazlasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise başlıca önemli pazarlar Almanya, Fransa ve İtalya’dır. Macaristan, Polonya ve Rusya ise büyüyen bir pazar kategorisindedir (Gok and Ulu 2019). Elde edilen sonuçlara göre fonksiyonel gıdaların kullanım ve kabulünde büyük bölgesel farklılıklar nedeniyle Avrupa pazarı heterojen bir yapıya sahiptir. Orta ve kuzey Avrupa ülkelerinde tüketicilerin fonksiyonel gıdaya olan ilgisi Akdeniz ülkelerine göre daha fazladır (Annunziata and Vecchio 2011).

Küresel gıda firmaları, fonksiyonel gıda pazarının %75’inden fazlasını oluştmaktadır. Bunlar Coca Cola Co., Dean Foods, General Mills Inc., Kellogg Co., Kraft Foods, Nestle SA ve Pepsi Co. gibi önemli firmalardır (Bogue, Collins, and Troy 2017).  Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, fonksiyonel gıda satışlarının yaklaşık %90’ı gıda, ilaç, büyük hacimli mağazalar (Walmart/Target) ve kulüp mağazaları (Costco/Sam’s) dahil olmak üzere kitlesel pazar kanallarında gerçekleşir (Hilton 2017). Fonksiyonel gıda üreticileri genellikle tüketici direnci, yasal engeller ve teknolojik engeller gibi çeşitli faktörler nedeniyle ürün başarısı elde etmek için mücadele etmektedirler. Fonksiyonel gıda pazarındaki başarısızlığın nedenleri ise tek bir markadan çok fazla fayda beklentisi, üreticinin fayda yerine içeriğin satış gücüne güvenmesi ve alakasız etken maddelerin kullanılması gibi nedenlerdir (Bogue, Collins, and Troy 2017). Sekiz temel pazar eğilimi, fonksiyonel gıda sektöründeki faaliyeti ve büyümeyi domine etmektedir.

Bu 8 trend şunları içermektedir:

 1. Kategorilerin, kanalların ve teknolojinin pazarda yakınsaması;
 2. Fonksiyonel yiyecek ve içeceklerin hızlandırılmış büyümesi;
 3. Bileşen tedarikçileri ve üreticiler arasındaki ortak marka ortaklıkları;
 4. Bilime ve iddiaların doğrulanmasına artan odaklanma;
 5. Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler için artan talep;
 6. Tüketiciler sağlık konusunda daha bilinçli hale geldikçe aktif beslenme ürünlerinde patlama;
 7. Yenilikçi dozaj ve dağıtım biçimlerinin ortaya çıkışı ve popülaritesi;
 8. Y kuşağının yükselişi ve sağlık ve zindelik üzerine yeni bir yaklaşımdır (Hilton 2017)

Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara olan ilgisi yıllar içinde artmıştır ve Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi Anketine göre, neredeyse her 10 Amerikalı tüketiciden 9’u fonksiyonel gıdalar hakkında daha fazla bilgi edinmekte ve görüşülen tüketicilerin %89’u en az bir fonksiyonel gıda ve bununla ilişkili isimleri bilmektedir. Fonksiyonel gıdalardan en çok yararlanan tüketici grupları bebekler, küçük çocuklar, ardından 4 ila 12 yaş arası çocuklar ve yaşlanan tüketiciler (60 yaş ve üstü) (Bogue, Collins, and Troy 2017).

2011 yılında İtalya’da yapılan bir çalışmaya göre; İtalyan tüketicilerin, diyet ve sağlık arasındaki bağlantı konusunda belirgin bir farkındalığa ve gıda seçimlerinin beslenme ve sağlık yönlerine yüksek düzeyde ilgi duymalarına rağmen, fonksiyonel gıda ürünlerinin ne olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle kafalarının karıştığını ortaya koymuştur. Ayrıca cinsiyet ve yaşın bilgi derecesi ve tüketim sıklığı ile anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığı görülmüştür. Tersine, daha önce yapılan bir başka çalışmada, kısmen genel olarak sağlığa daha fazla ilgi duymaları nedeniyle kadın tüketicilerin erkeklerden daha umut verici bir hedef grup olduğunu göstermiştir (Annunziata and Vecchio 2011).

1980’li yıllarda fonksiyonel gıda kavramının ortaya çıkmasından sonra Japonya, Amerika ve Avrupa pazarlarında fonksiyonel gıda üretimi ve pazarlaması hızla gelişmiştir. Bu gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de fonksiyonel gıdanın pazar büyüklüğü oldukça sınırlıdır. 2017 yılında Türkiye’nin kişi başı harcama pazar büyüklüğü yaklaşık 5,8 milyon ABD doları ile çok düşük düzeyde gerçekleşirken, Japonya ve ABD’ninki sırasıyla 86,7 milyon ABD doları ve 100,2 milyon ABD doları olmuştur. Fonksiyonel gıda ürün çeşitliliği ise çok düşük, fonksiyonel gıda pazar payı ise oldukça sınırlı kalmıştır. Uluslararası şirketler, ulusal şirketlerden daha yüksek pazar payına sahipti. Danone, süt ürünleri fonksiyonel gıdaları ile Türkiye pazarının en büyük firması olmuştur. Çeşitli çalışmalarda yapılan incelemelere göre, yaş, eğitim, gelir düzeyi, cinsiyet ve fiyatlar gibi sosyo-demografik özellikler, fonksiyonel gıdaların tüketici farkındalığını ve tüketimini etkileyen önemli göstergelerdir. Süt ürünleri Türkiye’de en çok tercih edilen fonksiyonel gıdalar olmuştur. En çok tüketilen süt ürünleri yoğurt, ayran, peynir ve probiyotik kaynağı olan kefirdir (Gok and Ulu 2019).

Fonksiyonel gıdalar, hemen hemen tüm gıda kategorilerinde bulunur, ancak ürünler büyüyen pazarın tüm segmentlerine homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu ürünlerin geliştirilmesi ve ticareti, özel gereksinimlere cevap verilmesi gerektiğinden oldukça karmaşık, pahalı ve risklidir. Fonksiyonel gıda geliştirirken potansiyel teknolojik engellerin yanı sıra, yasal yönlerin yanı sıra tüketici taleplerinin de dikkate alınması gerekir. Özellikle, tüketici kabulü, pazar fırsatlarını başarılı bir şekilde müzakere etmek için kilit bir faktör olarak kabul edilmiştir. Hem Dünya’da hem de Türkiye’de hızlı büyüyen bir pazar olan fonksiyonel gıdaların tüketicilere daha iyi tanıtılması ve üretiminin yaygınlaşmasıyla pazarın daha da büyüyeceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇALAR

Annunziata, Azzurra, and Riccardo Vecchio. 2011. “Functional Foods Development in the European Market: A Consumer Perspective.” Journal of Functional Foods 3(3): 223–28.

Bogue, Joe, Orla Collins, and Amy Jane Troy. 2017. “Market Analysis and Concept Development of Functional Foods.” Developing New Functional Food and Nutraceutical Products: 29–45.

Gok, Ilkay, and Efe Kaan Ulu. 2019. “Functional Foods in Turkey: Marketing, Consumer Awareness and Regulatory Aspects.” Nutrition and Food Science 49(4): 668–86.

Hilton, Jeff. 2017. “Growth Patterns and Emerging Opportunities in Nutraceutical and Functional Food Categories: Market Overview.” Developing New Functional Food and Nutraceutical Products: 1–28.

Siró, István, Emese Kápolna, Beáta Kápolna, and Andrea Lugasi. 2008. “Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance—A Review.” Appetite 51(3): 456–67.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu