COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Gereklilikleri Eğitimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı olan Türk Standartları Enstitüsü, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla; sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu yayınlamıştır.


Yayımlanan kılavuzun rehberliğinde gıda üretim tesislerinde Covid 19 pandemi ile mücadele süresince güvenilir gıda üretimi şartlarının nasıl olması gerektiği bu eğitimimizde sizlerle paylaşılmaktadır.

COVID-19’la mücadelede gıda hijyeni kurallarına uyulmasının ayrı bir önemi olduğunun altı çizilmektedir. Üzerinde yeteri kadar çalışma bulunmayan COVID-19’un da gıdaların yüzeyinde yaşayıp yaşayamayacağını ön görmek şimdiden imkansızdır. Güvenilir gıdayı tüketicilere sunmak gıda işletmecilerinin sorumluluğundadır ve pandemi sürecinde de ekstra önlemler almak gerekmektedir.

Eğitimin Amacı:

Covid-19 pandemi sürecinde güvenilir gıda üretimi yapacak şartları sağlamak. Yapılan güvenilir üretimi uluslararası bir kalite belgesi niteliğinde olan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” ile belgelendirebilmek için hazırlık yapmak ve gereklilikleri öğrenmek.

Eğitim İçeriği:

 • İyi Hijyen Uygulamaları:
 • Hammadde Kabulü
 • Alt Yapı, Ekipman ve Bakım
 • Personel
 • Depolama Şartları
 • Üretim Şartları
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon
 • Taşıma, Nakliye ve Dağıtım
 • Ziyaretçi Bilgilendirme
 • Tedarikçilerin Kontrolü
 • Çalışan Sağlığının Korunması ve İzlenmesi
 • Fiziksel Mesafe
 • İşyerine Giriş ve Çıkışlar(Çalışanlar ve Ziyaretçiler)
 • Çalışma Ortamı
 • Sosyal Alanlar, Kafeterya ve Yemekhane
 • İşyerinden Ayrıldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
 • Atık Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Şüpheli veya Pozitif Vaka Görülmesi Durumunda Yapılacaklar
 • İç Denetim
 • Eğitim
 • Acil Durum Planı ve İletişim

Eğitim Süresi:  6 sa

Paylaş:
circles2