Ambalaj için yeni BRCGS Packaging Materials  vers.6, altı ana değişiklik içeriyor. Yapılan son değişikliklerle, ambalaj standardının gıda standardına paralel yapıya getirildiğini görüyoruz.


Gıda standardında olduğu gibi gıda kalite ve güvenliği kültürünün oluşturulması, Hijyen kategorilerinin kaldırılması, habersiz yapılan denetimler, düzeltici önleyici faaliyetler, BRCGS Packaging Materials  Versiyon 6’ nın temel değişikliklerinden. Ambalaj standardı revizyonu ile, çevreye yayılan plastik granül, pellet ve tozların kontrol altında tutulması ve ürün kalitesi ile ilgili gereklilikler tanımlandı. 

Çok kısaca değişikliklere göz atalım. 

  • Hijyen kategorisi kaldırıldı. Hijyen seviyesi gereksinimlerinin risk analizine dayandırılarak belirlenmesi bekleniyor.
  • Habersiz denetimler ile ilgili değişiklik kapsamında, bölünerek uygulanan habersiz denetim yapısı değişti. Gıda standardı ile aynı paralel uygulama şekline getirildi.
  • Düzeltici önleyici faaliyet  beklentileri , bir madde altında toplanarak yine gıda standardına paralel hale getirildiğini ve Fundamental olarak ele alındığını görüyoruz.
  • Ürün kalitesine vurgu konusuna gelince, ver. 6, ürün kalitesine daha fazla vurgu yapıyor. Güvenlik ve kalite terimleri ve gereklilikleri,  açıkça ayırt etmektedir.
  • Gıda güvenliği ve kalite kültürü geliştirilmesi ile ilgili de madde ilave edilerek, yine gıda standardına yakın bir yapı oluşturulmuştur.
  • Hammaddelerin elleçlenmesi ile ilgili, hammaddelerin bir şekilde toprak ve suya karışmasının engellenmesi tanımlanmıştır.

https://www.brcgs.com/brcgs/packaging/packaging-materials-issue-6/

BRC IoP v6 Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Küresel Standart Eğitimi

 

Paylaş:
circles2