BRCGS Depolama ve Dağıtım Standardı issue 4, Nisan 2020 itibari ile draft olarak yayınlamıştır. Standardın Kasım 2020 içerisinde yayınlanması planlanmaktadır. Görüşler toplanarak, 2021 yılının Mayıs ayından itibaren belgelendirme denetimlerine başlanması beklenmektedir.


Standartta yeni gereklilikler olmakla beraber, artan madde sayısı nedeniyle, önceki versiyonda olan bazı gerekliliklerin, yeni versiyonda farklı maddelerde tekrarlanmış olduğu görülmektedir. 3. Versiyonda yer alan bazı maddelerin, yeni versiyonda farklı anlatım dili nedeniyle, anlam olarak değişiklik olmasa da, 4. Versiyonda yeni bir madde gibi görünmesine neden olmaktadır. Temelde standardın gerekliliklerinin, diğer BRC standartları beklentileri ile uyumlu hale getirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

BRCGS Depolama ve Dağıtım Standardı issue 4 ile issue 3 arasındaki farklılıklar aşağıda özetlenmiştir.

Depolama ve Dağıtım Standardına göre sertifikalandırılmış sitelerin her 3 yılda bir en az 1 habersiz denetim geçirmesi gerekecektir.
Standart maddelerinin önüne, diğer BRC standartlarında olduğu gibi, ilgili madde denetlenirken incelenecek bölümü ( uygulama, doküman veya her ikisi) tanımlamak amacıyla renk kodlamasıyla tanımlama eklenmiştir.
Ürün güvenliği ve kalite kültürü yaklaşımı yeni standarda eklenmiştir.
Şirketin belirlendiği hedeflerle ilgili verileri, an az 3 ayda bir üst yönetime raporlaması gerekmektedir.
Şirket, personelin ürün güvenliği, kalitesi, bütünlüğü ve yasallığı ile ilgili kaygıları bildirmesini sağlayacak gizli bir raporlama sistemine sahip olacaktır.
Ön koşul programlarının için, kontrol önlemleri ve izleme prosedürleri açıkça dokümante edilmelidir.
Taşeronların ve alerjen maddelerin yönetimi Ön Koşul Programları içerisinde tanımlanmıştır.
İç denetim çalışmasının yılda en az iki dönem olarak planlanması beklenmektedir.
İç denetimlere ilaveten ve risk değerlendirmesine bağlı olarak, saha ortamının ve ekipmanın uygun bir durumda tutulmasını sağlamak için ayrı bir belgelenmiş denetim programı olacaktır.
Düzeltici faaliyetler için kök neden analizi yapılması beklenmektedir.
Spesifikasyonar veya satınalma şartname ve sözleşmeleri en az 3 yılda bir gözden geçirilmelidir.
Taşerona verilen faaliyetlerin olması durumunda, ilgili firmaların denetim gereklilikleri daha kapsamlı olarak tanımlanmıştır.
Ürünlerin otantisitesi ile ilgili ek madde tanımlanmıştır
Ürün savunması ile ilgili ek madde oluşturulmuş.
Tesis yönetimi başlığına bağlı alt maddelerde, küçük ama çok fazla sayıda değişiklikler yapılmıştır.
Alerjenlerin Yönetimi ayrı bir madde olarak tanımlanmış
Ek modüllerde yeni gereksinimler tanımlanmış.

Paylaş:
circles2