Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, TGK Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı görüşe açtı. Taslakta fındık yağı toplam yağ asitleri kompozisyonu ile sterol kompozisyonu değişikliği söz konusudur.


Türk Gıda Kodeksi Bitki adı ile anılan yağlar tebliğinde değişiklik yapılmasına yönelik tebliği görüşe açıldı.

Madde 1- 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nin Ek-1’inde yer alan “Bitkisel Yağların Gaz Likit Kromatografi ile Tespit Edilen Yağ Asitleri Kompozisyonu (Toplam yağ asitleri yüzdesi olarak)” tablosunun yağ asitlerine karşılık gelen fındık yağı başlıklı 7 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri” tablosundaki “Palm Süperolein”e ait “yoğunluk” değeri “0,886-0,900 (40 oC’de)”, “kırılma indisi” değeri “1,459-1,460 (40 oC’de)” olarak ve fındık yağına ait iyot değeri “81-95” olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan “Bitkisel Yağların Sterol Kompozisyonu (Toplam sterol yüzdesi olarak)” tablosunun fındık yağı başlıklı 7 nci satırı ve pamuk yağı başlıklı 18 inci değiştirilmiştir.

Madde 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki “Geçici Madde 3” eklenmiştir.

Geçici Madde 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2020 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.”

Madde 5– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6  – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliği taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/377/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Bitki-Adi-Ile-Anilan-Yaglar-Tebliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Taslagi-Goruse-Acilmistir

Paylaş:
circles2