Kriz Yönetiminde aslen en önemli yapı taşı, iş sürekliliğidir. İş Sürekliliği için önde gelen uluslararası standart olan ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi güncellemesi, krizin türüne uygun olarak iş sürekliliği ve kriz yönetimi s için gereksinimleri belirler.


Günümüz iş dünyasında, şirketlerin operasyonlarına zarar verebilecek iç ve dış tehditlere yönelik artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, kuruluşun herhangi bir kesinti sırasında çalışmaya devam etme kabiliyetini geliştirmesi için bu standartlara uygun bir yapıya sahip olması elzemdir.

İş Sürekliliği Uygulaması; uygulayıcılar ve şirketler için mevcut sistemlerle entegre yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağlar.  Standart, işletmelerin herhangi bir sebeple üretim, sevkiyat ve diğer ürün/hizmet temininde nitelikli sonuçların elde edilmesi ve sürekliliğinin devamı sağlanır.

İş Sürekliliği Uygulamalarının Faydaları

1) Stratejik hedefleri destekler.

2) Rekabet avantajı sağlar, itibar ve güvenilirliği korur.

4) Esneklik, adaptasyon kolaylığı sağlar.

5) Yasal ve finansal riskler için önleyici faaliyet alınmasını sağlar.

6) Tarafların beklentilerini dikkate alır, güven sağlar.

7) Etkin ve verimli bir şekilde risklerin proaktif kontrolünü almanızı sağlar.

Küresel pazarda ticaretin gerekliliklerinden biri haline gelen ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağımız bir yönetim standardıdır.

 • Kriz Öncesi Yapılacaklar
  Bir krizi kriz olmaktan çıkarmak, kriz gelmeden önce onu anlamak ve iş sürekliliği için kriz öncesinde yapılabilecek pek çok hazırlık yöntemi bulunuyor.

Kurumun geçirdiği eski krizler, ülkede yaşanan krizler, globalde görülen krizler, rakiplerin ya da sektör dışı kurumların yaşadığı krizler; bize en iyi kılavuzları oluşturur. Bu örneklere bakılarak yapılan kötü uygulamalar incelenmeli, iyi uygulamalar analiz edilmeli ve benzer krizleri yaşama durumunda kriz taslakları hazırlanmalıdır.
Kriz anında pek çok farklı kişinin farklı farklı çözüm ve önerilerini dinlemeye vakit yoktur. Bu nedenle herkesin sözcüsü olabilecek yetkinlikte, hızlı karar alabilecek kriz ekibi; önceden belirlenerek her türlü kriz için çalışmalar yapmalı ve hazır bulunmalıdır.
Kriz simülasyonları; çeşitli senaryolarda kriz yönetimi kasımızı kuvvetli kılmak, o endişeli ortamı yaşamak için yapılabilecek en önemli hazırlıklardandır. Farklı senaryolar hazırlanarak başa gelebilecek türlü krizler ele alınarak aksiyon planları simüle edilir.
Krizden önce yapılabilecek bir diğer önemli şey ise kriz öncesi, olağan dönemlerdeki İLETİŞİM Size güvenen, marka veya kurumunuza sadık, mutlu müşterilere sahip olduğunuzda kriz dahi yaşıyor olsanız size sahip çıkacak, ilkelerinizi savunacak hedef kitleler oluşturmalısınız.

 • Kriz Anında Yapılacaklar
  Olası bir kriz anında yapacaklarınız, şirketinizin kaderini baştan sona değiştirecek sonuçlara neden olacaktır. Bu nedenle kısa sürede çok iyi bir plan çıkarmak gereklidir.

İlk ve ilk yapılması gereken şey, sakin kalmaktır.
Tüm yönetici ve paydaşların tek başına aksiyon alması, ortak kararların dışında bir açıklama yapması ivedilikle önlenmelidir.
Daha önce çalışılmış taslaklar ve simülasyonları hızlı bir şekilde gözden geçirmekte ve duruma göre onları revize edip ilerlemekte fayda vardır (Bunun için bu taslak ve simülasyonlar dijital ve geleneksel ortamlarda mutlaka arşivlenmelidir).
Durumun aciliyeti, zaman baskısı; yanlış kararlar vermemize sebep olabileceğinden daha önce bulduğumuz çözümleri hatırlamakta zorlanabiliriz. Bu nedenle sakin dönemlerde hazırladığımız acil eylem planları imdadımıza yetişecektir.
Kriz ekibi bir araya gelerek gerekli kararları alır ve personel ve sorumlulara hızlı bir şekilde bilgi akışı sağlanır.
Dedikodulara ve fırsatçılara mahal vermemek için ise kamuoyu ile sağlıklı bir iletişim kurulur, düzenli bilgi akışları sağlanır.
Kriz anında bile bundan çıkarılabilecek fırsatlar iyi değerlendirilmeli, anlık değil çok daha sonrasını hedefleyecek nasıl bir fırsat yaratılabileceği; simülasyonlarda ve anlık olarak mutlaka ele alınmalıdır.

 • Kriz Sonrası Yapılacaklar
  Kriz sonrasında yapılacaklar da kriz yönetimi yolculuğunda önemli bir yer tutmaktadır.
 • Haber alma ve takip, kriz sonrasında da devam ettirilir.
 • Kriz önlenmiş, atlatılmış ya da fırsata çevrilmişse krizle ilgili olumsuz konular ele alınmamalı, sakinlik sağlanmışsa konunun üzerine daha fazla gidilmemelidir.
 • Kriz Yönetimi değerlendirmeye alınmalı, fırsatlar ve tehditler yeniden gözden geçirilmeli ve sonuçlar puanlanmalıdır.
 • Kriz Yönetimi esnasında ortaya çıkabilecek zayıf ve güçlü yönler analiz edilmelidir. 
 • Takın ruhu oluşturmak için kriz sonrası şirket içi etkinlikler düzenlenebilir.
Paylaş:
circles2