Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: 

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Eğitimi içeriği, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini karşılamak ve kavramın felsefesini anlamaya çalışan kişi ve kuruluşlar için hazırlanmıştır. Bilgiler, gıda güvenliği ve kalite kültürü değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğini, istenen davranış ve uygulamaları teşvik etme faaliyetlerini ve stratejik bir planın nasıl oluşturulacağını içermektedir

GFSI, gıda güvenliği kültürünü “Bir organizasyonun bütününde ve ötesinde, gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normlar” olarak tanımlar. Gıda güvenliği ve kalite kültürü bir yönetim sistemi, veya program değildir. Kavramın temel amacı, gıda üretimi tesislerinde çalışan tüm personelin, yöneticilerinin kendilerini izlemediği durumlarda dahi, gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olarak hareket etme motivasyonunun, içselleştirilmesini oluşturma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm çalışanlara, her zaman ve her koşulda üretimine katkı sağladıkları gıdanın güvenli olduğundan emin olmak için, ihtiyaçları olan düşünce ve davranış şeklini kazandırma yöntemlerinin üst yönetim tarafından oluşturulması beklenmektedir. 

Gıda güvenliği ve kalite kültürü oluştururken dikkate alınması gereken parametreler bütünü, çalışanların gerçekte gıda güvenliği ile ilgili ne düşündüğünü ve ne anladığını gösteren davranış odaklı sistemler, risk bazlı yönetim sistemlerini tamamlar niteliktedir. Etkin bir gıda güvenliği ve kalite kültürü oluşturma çabası, soyut olarak algılanan kültür kavramının, gıda zincirinde faaliyet gösteren işletmelerde nasıl somutlaştırılabileceği ve ölçülebilir hale getirilebileceğinin anlaşılabilmesiyle anlam kazanacaktır.

Eğitim İçeriği ;

  1. Gıda güvenliği ve kalite kültürü kavramına giriş
  2. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri ile gıda güvenliği kültürü arasındaki ilişki
  3. Liderlik ve yönetimin rolü
  4. Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Parametreleri
  5. Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü’nü Ölçme ve Değerlendirme
  6. Gıda Güvenliği Kültürü Planı Oluşturma

Katılımcı Profili: Gıda ve gıdaya eşdeğer üretim, lojistik ve depolama sektörlerinde gıda güvenliği yönetimi alanında görev yapmakta olan bilgilerini güncellemek ve uygulamalar yapmak isteyen gıda sektörü çalışanları ve yöneticileri, gıda üreticileri.

EĞİTİM SÜRESİ :  1 gün 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
05 Aralık 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kayıt Ol
circles2