Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu güncellendi. Güncel kılavuz değerlendirmesi aşağıda bilginize sunulur.


1-Bölüm 4 : Alerji veya İntoleransa neden olan belirli maddelerin veya ürünlerin bildirimi başlığı altında aşağıdaki bilgi eklenmiştir.
“Tüm ürünler tüm alerjenleri içerebilir” gibi ifadeler tüketicileri doğru bilgilendirmediği için  alerjen bildirimi olarak değerlendirilmez. 
2-Bölüm 2: “Kafein içermez” veya “Kafeinsiz” ifadesinin kullanımı eklenmiştir.
” Bileşiminde kafein bulunmasına izin verildiği halde kafein içermeyen gıdalarda  “kafein içermez” veya “kafeinsiz” ibaresi kullanılabilir.”
3-Bölüm 7: Gluten İle İlgili İsteğe Bağlı Bilgilendirme kısmına aşağıdaki bilgi eklenmiştir.
“Glutensiz gıdaların etiketinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen aşağıdaki logo kullanılabilir.”  
image.png
4-9.Bölüm : Tarih Bildirimi, Bölüm B Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi kısmına aşağıdaki bilgi eklenmiştir.
” Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliklerini koruyabildiği tarihtir. “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçtikten sonra gıda güvenilir olması, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşulu ile piyasada bulunabilir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş gıdaların insan tüketimine uygunluğunun kontrolü gıda işletmecilerinin sorumluluğundadır.”
Bölüm 5–Beslenme Bildiriminde Yer Alan Besin Öğeleri  ve Diğer Öğelere İlişkin Tolerans Kuralları başlığı altında yeni bir bildirim eklenmiştir.
“Genel olarak besin öğeleri için ölçülen değerin raf ömrü boyunca beyan edilen toleranslar dahilinde olması beklenir. Bu nedenle etikette belirtilen besin öğesi değerleri tüketiciyi yanıltacak kadar büyük ölçüde değişkenlik göstermemelidir.
Eğer ölçülen değer, etiket üzerinde belirtilen değer için belirlenen tolerans aralığı dışında kalıyor ise, bu durum ile ilgili karar verebilmek için hangi durumların dikkate alınacağı ve nasıl değerlendirme yapılacağı kılavuzda açıklanmıştır.”

Paylaş:
circles2