FSSC 22000 Versiyon 6.0 yayınlandı…

FSSC 22000 v 6.0 sürümünü 01.04.2023 tarihi itibariyle yayınlamış bulunmaktadır. 


FSSC 22000 Versiyon 6.0 Değişiklikler 

Revize edilen doküman, Belgelendirme Kuruluşları, Akreditasyon Kuruluşları ve Sertifikalı Kuruluşlar için gereksinimleri tanımlamaktadır. FSSC 22000 V 6.0 için denetimler 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. V6 geçiş denetimleri, denetim döngüsüne bağlı olarak haberli veya habersiz olabilir.

Standart, Belgelendirme Firmalarının ISO 22003-1:2023 gerekliliklerine uygun olarak denetçi yeterliliklerini revize etmelerini, denetim raporlama gerekliliklerini ve denetim süresinin hesaplanması konusundaki değişiklikleri uygulamasını beklemektedir. Denetçi gereklilikleri, denetim süresi ve denetim içeriği ile ilgili ayrıntılara bu yazımızda değinilmemiştir.
FSSC 22000 V.6, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik bir evrensel eylem çağrısı olan  “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” metnine uygun olarak, standardın kapsamına giren açlığı bitirmek, gıda israfını önlemek, güvenli gıdaya ulaşmak ve sürdürebilir tarımı desteklemek hedeflerine ulaşmayı teşvik etmekte ve gereklilikleri güçlendirmektedir.

Standardın ISO 22000:2018, ISO/TS 22000 serisi ve Ek gerekliliklerden oluşan üçlü  yapısında değişiklik yapılmamıştır.

FSSC 22000 Quality programı sonlandırılmıştır. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren, bu kapsamda yeni belge verilmeyecek, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yenileme denetimleri de yapılmayacaktır. Tesisin talebi halinde, Sertifikalandırma firması da uygun görürse ayrı bir ISO 9001 belgesi düzenlenebilmektedir.

Revize standarttaki ilk göze çarpan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Gıda zinciri alt kategorileri ISO 22003-1:2022’de tanımlanan kategorilere uyumlu hale getirilmiştir. Aşağıdaki değişiklikler ilgili tabloda yapılan değişikliklerdir. Her kategori için daha geniş içerik, tablonun hemen arkasından standardın içerisinde verilmektedir.

 • Kategori AI “et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği” ve AII “Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği” kategorileri iptal edilmiştir. FSSC 22000 V6 için bu kapsamdaki tesislerin denetimi yapılmayacaktır.
 • BIII “Bitkisel ürünlerin ön işlenmesi” kategorisi eklenmiştir.
 • C0 “ Birincil hayvansal ürünler” kategorisi eklenmiştir.
 • CI “ Bozulabilir Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi” kategorisi  revize edilmiştir, “Soğutulmuş veya dondurulmuş sıcaklık kontrolü gerektiren balık, balık ürünleri, deniz ürünleri, et, yumurta ve süt ürünlerini içeren işleme ve paketleme .
 • Yalnızca hayvansal ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi.”CII Kategorisine, “Yalnızca bitkisel ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • CIII Kategorisine, “Tesis dışı catering mutfaklarını içerir. Hemen tüketime sunulmayan endüstriyel mutfak ürünlerini içerir. Karışık ürünlerden çabuk bozulan evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadeleri eklenmiştir.
 • C IV kategorisine “ortam sıcaklığında saklanan ve satılan ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi. Ortam koşullarına dayanıklı evcil hayvan mamasının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • D Ana kategorisi “yemlerin ve hayvan mamalarının işlenmesi” olarak tanımlanmıştır. Tek bir madde açıklaması oluşturulmuştur.DI, DIIa ve DIIb alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • E Kategorisi “Catering / gıda servisi” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler genişletilmiştir.
 • FI kategorisi “Perakende, toptan, e-ticaret” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler eklenmiştir.
 • “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” yeni bir kategori olarak tanımlanmıştır. Fiziksel olarak işlenmeden, alım satımı yapılan ürünleri kapsamaktadır.
 • “G Taşıma ve Depolama” Kategorisi, tek kategoriye indirgenmiş ve dâhil edilen faaliyetler ve ürünler tek başlıkta toplanmıştır. GI ve GII alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • I Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
  K Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
 • “FSSC 22000 Quality” kategori listesinden çıkartılmıştır. ISO 9001:2015 Kalite yönetim Sistemleri Gereklilikleri standarttan çıkartılmıştır. FSSC 22000 Quality belgelendirilmesi sonlandırılmıştır.

FII kategorisi, ISO 22000:2018 standardı 8.2 PRP gereklilikleri zorunluluğunun dışında bırakılmıştır.

Ek gereklilikler 18 maddeye çıkartılmıştır. Artan madde sayısı nedeniyle, ilgili başlıkların madde numaralarında kayma meydana gelmiştir.

 • Ek Gereklilik 8 “Ürün Formülü ve Reçeteler” maddesi kaldırılmıştır.
 • Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinden, FII kategorisine dâhil işletmeler de sorumlu tutulmuştur. Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinin “c” bendi, tüm C kategorisi için zorunlu kılınmıştır.
  Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesine, “e” bendi eklenmiştir.
 • e) Gıda zinciri kategorisi I için, ISO 22000:2018 madde 7.1.6’ya ek olarak, kuruluş, geri dönüştürülmüş ambalajın bitmiş ambalaj malzemesi üretiminde hammadde girdisi olarak kullanılmasına ilişkin kriterleri belirlemeli ve ilgili yasal ve müşteri gereksinimleri karşılanmaktadır.
 • Ek Gereklilik 2 “Ürün Etiketleme” maddesi, “Tüm gıda zinciri kategorileri” için zorunlu kılınmıştır. Tek madde olarak tanımlanmış olan gerekliliklere, 3 madde daha eklenmiştir. Etiketlenmemiş ürünler, ambalaj veya etiketinde ürün ile ilgili iddia ortaya koyan ürünler ve I kategorisine dahil olan işletmeler için uyulması gereken kurallar tanımlanmıştır.
 • Ek Gereklilik 3 “Ürün Savunması” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayanan tehdit değerlendirmesi yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda savunma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Ek Gereklilik 4 “Ürün Dolandırıcılığının Azaltılması ” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayalı olarak gıda sahtekârlığı güvenlik açığı değerlendirmesini yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda sahteciliği azaltma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Sertifikalı kuruluşların, kullanmaları durumunda, FSSC logosunun güncel halini, Belgelendirme Firmalarından istemesi gerektiği belirtilmektedir.
  FSSC logosunun, Analiz Sertifikaları ve Uygunluk Sertifikaları (COA / COC) üzerinde kullanılmasına da yasak getirilmiştir.
 • Ek Gereklilik 6 “Alerjen Yönetimi” maddesi, tüm gıda zinciri kategorilerini kapsayacak şekilde bağlayıcı olmuştur. Madde oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Mevcut ön koşul programları ve genel standartların talepleri, bu maddenin gerekliliği olarak tanımlanmaya çalışılmıştır.

 Ancak en dikkat çeken detay, “etiketlerde alerjenlerle ilgili uyarı olsa dahi (örn. iz/eser miktarda ifadeleri), işletmelerin alerjen kontrol önlemlerini uygulamalarının ve doğrulama testi yapmalarının zorunlu” olduğu talebidir.

 • Ek Gereklilik 7 “Çevresel izleme” maddesi oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Çevresel izleme programında alerjen gerekliliği kaldırılmış olup, en az yılda bir kez gözden geçirilmesi gerekliliği eklenmiştir. Madde içeriğinin, BRCGS V9 standardının gerekliliklerine yaklaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 8 “Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü” eklenmiştir. Plan ve hedeflerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 9 “Kalite Kontrol” eklenmiştir. Kalite parametrelerinin oluşturulması, miktar kontrolleri, ambalajlama kontrolleri ve hat boşaltma kriterlerinin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek gereklilik 10 Nakliye ve Depolama maddesinde, farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış ve nakliyede kullanılan tankerlerin temizliği için özel talepler eklenmiştir.
 • Ek Gereklilik 11 “Çapraz Kontaminasyonu Önlemek için Önlemler ve Tehlike Kontrolü ” maddesi revize edilmiştir. Farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış, yabancı madde tespit ekipmanları için gereklilikler tanımlanmış ve kırılmalara karşı (Metal, sert plastik, seramik vb.) faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan yöntemlerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek Gereklilik 12 “ÖKP Doğrulaması” maddesine BIII alt kategorisi dâhil edilmiştir.
 • Ek Gereklilik 13 “Ürün Tasarımı ve Geliştirme” olarak revize edilmiştir. Riske dayalı sıklıkta raf ömrü çalışması yapılması ve varsa pişirme talimatlarının geçerli kılınması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (FII hariç), Ek Gereklilik 15 “Ekipman Yönetimi” eklenmiştir. Ekipmanların hijyenik tasarımı, satın alma spesifikasyonunun oluşturulması ve yeni ekipman devreye alınmasında risk değerlendirmesi ile ilgili gereklilikler eklenmiştir.
  Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç),
 • Ek Gereklilik 16 “Gıda Kaybı ve Atıklar” eklenmiştir. Gıda kaybı ve israfı önlemeye yönelik politika ve hedeflerin olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Yeni standart, israfı, “tüketime uygun ancak perakende veya tüketim seviyelerinde bilinçli olarak atılan gıdalar” olarak tanımlamaktadır. Atıklar ve hayvan yemi olarak kullanılması için ayrılan ürünlerle ilgili gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç), Ek Gereklilik 17 “İletişim Gereklilikleri” eklenmiştir. Belgelendirme kuruluşuna bildirilmesi gereken (3 iş günü içinde) durumlar tanımlanmıştır.
  Sertifikalı firmaların, belgelerini farklı bir sertifikalandırma firmasına devretmesine müsaade edilmektedir. Ancak askıya alınmış veya süresi dolmuş belgelerin transferine izin verilmemektedir. Belge transferi durumunda, yeni belgelendirme firması tarafından tesise, denetim niteliğinde olmayan, ziyaret planlanacaktır.

FSSC 22000 v.6  

Paylaş:
circles2