Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ
27 Mart 2024
Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme, Eğitim ve Belgelendirilme
31 Mart 2024

Etiket, tüketici ile gıda işletmecisi arasındaki bilgi köprüsüdür.

 

28 Mart 2024

Gıda Katkı Maddesi Nedir? Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde;

“Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddeler”

gıda katkı maddesi olarak tanımlamaktadır.

Tanımdan sonra altı çizilmesi gereken ilk cümle şu olmalıdır.

Kullanılan miktar insan sağlığı açısından risk yaratmamalı ve kullanımı tüketiciyi yanıltmamalıdır. 

Kullanılan katkı maddelerinin tüketicilere yönelik avantajları ve yararları olmalı, gıdanın besin değerini de korumalıdır. Özel beslenme amaçlı üretilen gıdalar için gerekli bileşenleri sağlamalıdır. Gıdanın doğasını, içeriğini, kalitesini değiştirmemelidir. Ayrıca organoleptik özelliklerini de geliştirmelidir. Hijyenik olmayan şartların getirdiği etkilerinin maskelenmesi amacıyla da kullanılmamalıdır.

Tüketicilerin Algısı 

Herhangi bir televizyon çekimi için sokakta insanlara bir mikrofon yaklaştırıp, “katkı maddeleri hakkında ne düşünüyorsunuz” diye bir soru yöneltseniz alacağınız cevap ne olur?

İnsanların aklına ilk gelen, sağlık üzerine olumsuz etkileri olan, doğal olmayan kimyasal maddeler olduğudur. Tüketiciler ürün etiketlerini okurken E kodu yazılmış katkı maddesi gördüklerinde bile tepkisel yaklaşmakta ve sosyal medyada hızla yayılan bilgi kirliliğine inanmaktadırlar. Bu sebeplerle  doğruluğu ispatlanmış bilimsel çalışmalar, yasal mevzuatta yeri olan bilgiler  önem kazanmaktadır.

Gıda Katkı Maddelerinin Fonksiyonel Sınıfları ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 • Fonksiyonel sınıflara geçmeden önce Yönetmelikte karşımıza çıkacak olan “Belirlenmemiş Miktar (Quantum Satis-QS)” ve  “ E kodu”  ifadelerinin ne anlama geldiğine bakmak gerekir.
 • Quantum Satis-QS; katkı maddelerinin kullanımında herhangi bir sayısal maksimum miktarın belirlenmediği, hedeflenen amacı sağlamak için gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan  ve  tüketiciyi yanıltmayacak şekilde kullanım olarak tanımlanır.
 • E Kodu ise her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından onaylanarak belirlenen kod numarası olarak tanımlanmaktadır.
 • Gıda katkı maddeleri sahip oldukları temel teknolojik fonksiyonlar esas alınarak Yönetmelik ekindeki listelerde yerini almıştır. Katkı maddesinin adı ve E kodu, eklenebileceği gıdalar, katkı maddelerinin hangi koşullar altında ne miktarda kullanılabileceği belirtilir. Herhangi bir kısıtlama olup olmadığı yine ekli listelerde bulunabilir.
 • Katkı maddelerinin hangi gıdaya, ne miktarda ve hangi amaçla katılabileceği, Yönetmelik içeriğinin doğru değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nokta güvenilir gıda için son derece önemlidir. Bir  diğer  husus da gıda katkı maddelerinin katıldığı gıdaya homojen bir şekilde dağılmış olmasıdır.
 • Gıda katkı maddelerinin en yüksek miktarları, gıdaların piyasaya arz edildiği haline uygulanır. Mesela sulandırmaya gerek duyulan toz, kurutulmuş veya konsantre edilmiş gıdalar için en yüksek miktarlar, etikette beyan edilen kullanım talimatına göre hazırlanmış gıdaya en düşük seyreltme faktörü hesaba katılarak uygulanır.
 • Ayrıca Yönetmelikte; Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde üretilen geleneksel gıdalar ve bu gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda katkı maddeleri ile ülkemizde üretilen geleneksel gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda katkı maddeleri kategorileri de yer almaktadır.
 • Renklendiriciler, tatlandırıcılar ve bunların dışındaki tüm katkı maddeleri 30.06.2013 tarihli Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile tek mevzuat altında toplanmıştır.
 • Gıda sektöründe önem taşıyan katkı maddelerinden olan Koruyucular; gıdaları, mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmalara ve patojen mikroorganizmaların gelişmelerine karşı koruyarak raf ömürlerinin uzatılmasını sağlar. Antioksidanlar yağların acılaşması ve renk değişikliği gibi oksidasyonun neden olduğu bozulmalara karşı korumakta ve gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını mümkün kılmaktadır. Emülgatörler de bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın homojen bir karışım oluşturmasını sağlayan maddelerdir.
 • Renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucular, antioksidanlar ve emülgatörler ile diğer bir çok fonksiyona sahip katkı maddelerinin belirlenen limitlerde kullanılmaları durumunda insan sağlığı için risk oluşturmadığı, gıdaların mikrobiyolojik , kimyasal ve fiziksel bozulmalara karşı korunduğu, bundan dolayı  raf ömürlerinin uzadığı, besleyici değerlerinin korunduğu, gıdanın doku özelliklerinin iyileştiği, lezzetinin ve renginin muhafaza edildiği ve dolayısı ile ürün çeşitliliğinin de arttığı söylenebilir.

Katkı Maddelerinin Etiketlenmesi

Etiket, tüketici ile gıda işletmecisi arasındaki bilgi köprüsüdür.

Karma Grup olarak düzenlediğimiz mevzuat eğitimlerinde etiketleme yönetmeliği ile birlikte renklendiriciler tatlandırıcılar ve katkı maddelerine ilişkin tüm düzenlemeler, ulusal ve uluslararası mevzuat yaklaşımı ile birlikte anlatılmakta ve tüm güncel bilgiler gıda sektörü çalışanları için doğru bir rehber oluşturmaktadır. Farklı sektörlerden katılımcılarla bilgi paylaşımı, güncel mevzuat bilgilerinin sunumu ve değerlendirilmesi, interaktif ve dinamik bir yaklaşımla atölye çalışmaları, eğitimlere gösterilen ilgiyi daha da artırmaktadır.


Yaklaşan Etkinlikler

Gıda Katkı Maddesi Nedir? Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde;

“Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddeler”

gıda katkı maddesi olarak tanımlamaktadır.

Tanımdan sonra altı çizilmesi gereken ilk cümle şu olmalıdır.

Kullanılan miktar insan sağlığı açısından risk yaratmamalı ve kullanımı tüketiciyi yanıltmamalıdır. 

Kullanılan katkı maddelerinin tüketicilere yönelik avantajları ve yararları olmalı, gıdanın besin değerini de korumalıdır. Özel beslenme amaçlı üretilen gıdalar için gerekli bileşenleri sağlamalıdır. Gıdanın doğasını, içeriğini, kalitesini değiştirmemelidir. Ayrıca organoleptik özelliklerini de geliştirmelidir. Hijyenik olmayan şartların getirdiği etkilerinin maskelenmesi amacıyla da kullanılmamalıdır.

Tüketicilerin Algısı 

Herhangi bir televizyon çekimi için sokakta insanlara bir mikrofon yaklaştırıp, “katkı maddeleri hakkında ne düşünüyorsunuz” diye bir soru yöneltseniz alacağınız cevap ne olur?

İnsanların aklına ilk gelen, sağlık üzerine olumsuz etkileri olan, doğal olmayan kimyasal maddeler olduğudur. Tüketiciler ürün etiketlerini okurken E kodu yazılmış katkı maddesi gördüklerinde bile tepkisel yaklaşmakta ve sosyal medyada hızla yayılan bilgi kirliliğine inanmaktadırlar. Bu sebeplerle  doğruluğu ispatlanmış bilimsel çalışmalar, yasal mevzuatta yeri olan bilgiler  önem kazanmaktadır.

Gıda Katkı Maddelerinin Fonksiyonel Sınıfları ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 • Fonksiyonel sınıflara geçmeden önce Yönetmelikte karşımıza çıkacak olan “Belirlenmemiş Miktar (Quantum Satis-QS)” ve  “ E kodu”  ifadelerinin ne anlama geldiğine bakmak gerekir.
 • Quantum Satis-QS; katkı maddelerinin kullanımında herhangi bir sayısal maksimum miktarın belirlenmediği, hedeflenen amacı sağlamak için gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan  ve  tüketiciyi yanıltmayacak şekilde kullanım olarak tanımlanır.
 • E Kodu ise her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından onaylanarak belirlenen kod numarası olarak tanımlanmaktadır.
 • Gıda katkı maddeleri sahip oldukları temel teknolojik fonksiyonlar esas alınarak Yönetmelik ekindeki listelerde yerini almıştır. Katkı maddesinin adı ve E kodu, eklenebileceği gıdalar, katkı maddelerinin hangi koşullar altında ne miktarda kullanılabileceği belirtilir. Herhangi bir kısıtlama olup olmadığı yine ekli listelerde bulunabilir.
 • Katkı maddelerinin hangi gıdaya, ne miktarda ve hangi amaçla katılabileceği, Yönetmelik içeriğinin doğru değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nokta güvenilir gıda için son derece önemlidir. Bir  diğer  husus da gıda katkı maddelerinin katıldığı gıdaya homojen bir şekilde dağılmış olmasıdır.
 • Gıda katkı maddelerinin en yüksek miktarları, gıdaların piyasaya arz edildiği haline uygulanır. Mesela sulandırmaya gerek duyulan toz, kurutulmuş veya konsantre edilmiş gıdalar için en yüksek miktarlar, etikette beyan edilen kullanım talimatına göre hazırlanmış gıdaya en düşük seyreltme faktörü hesaba katılarak uygulanır.
 • Ayrıca Yönetmelikte; Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde üretilen geleneksel gıdalar ve bu gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda katkı maddeleri ile ülkemizde üretilen geleneksel gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda katkı maddeleri kategorileri de yer almaktadır.
 • Renklendiriciler, tatlandırıcılar ve bunların dışındaki tüm katkı maddeleri 30.06.2013 tarihli Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile tek mevzuat altında toplanmıştır.
 • Gıda sektöründe önem taşıyan katkı maddelerinden olan Koruyucular; gıdaları, mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmalara ve patojen mikroorganizmaların gelişmelerine karşı koruyarak raf ömürlerinin uzatılmasını sağlar. Antioksidanlar yağların acılaşması ve renk değişikliği gibi oksidasyonun neden olduğu bozulmalara karşı korumakta ve gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını mümkün kılmaktadır. Emülgatörler de bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın homojen bir karışım oluşturmasını sağlayan maddelerdir.
 • Renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucular, antioksidanlar ve emülgatörler ile diğer bir çok fonksiyona sahip katkı maddelerinin belirlenen limitlerde kullanılmaları durumunda insan sağlığı için risk oluşturmadığı, gıdaların mikrobiyolojik , kimyasal ve fiziksel bozulmalara karşı korunduğu, bundan dolayı  raf ömürlerinin uzadığı, besleyici değerlerinin korunduğu, gıdanın doku özelliklerinin iyileştiği, lezzetinin ve renginin muhafaza edildiği ve dolayısı ile ürün çeşitliliğinin de arttığı söylenebilir.

Katkı Maddelerinin Etiketlenmesi

Etiket, tüketici ile gıda işletmecisi arasındaki bilgi köprüsüdür.

Karma Grup olarak düzenlediğimiz mevzuat eğitimlerinde etiketleme yönetmeliği ile birlikte renklendiriciler tatlandırıcılar ve katkı maddelerine ilişkin tüm düzenlemeler, ulusal ve uluslararası mevzuat yaklaşımı ile birlikte anlatılmakta ve tüm güncel bilgiler gıda sektörü çalışanları için doğru bir rehber oluşturmaktadır. Farklı sektörlerden katılımcılarla bilgi paylaşımı, güncel mevzuat bilgilerinin sunumu ve değerlendirilmesi, interaktif ve dinamik bir yaklaşımla atölye çalışmaları, eğitimlere gösterilen ilgiyi daha da artırmaktadır.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu