Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Güncellendi. 14 Aralık 2023


Gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarına yönelik olarak AB tüzüğünde yapılan değişiklikler, 14 Aralık 2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile ülkemiz mevzuatında yer almıştır. Bu kapsamda E 422 Gliserol, E 475 Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri ve E 476 Poligliserol Polirisinoleat, E 471 Yağ Asitlerinin Mono- ve Digliseritleri ile anılan 4 adet gıda katkı maddesine ait spesifikasyonlar değiştirilmiştir. 

Bu değişiklikler arasında; katkı maddelerinin tanımlarının eklendiğini veya değiştirildiğini, yeni eklenen ve toksik etkisi bulunan kirleticilerin maksimum limitlerini,  yine toksik etki gösteren ağır metallerin düşürülen yeni limitlerini görmekteyiz. 

Maksimum limiti düşürülen ağır metaller arsenik, kurşun, civa ve kadmiyum iken yeni eklenen limitler akrolein, erusik asit, 3-MCPD ve glisidol olarak görülmektedir.

Değişikliklerin bir arada bulunduğu tablo özet olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri  Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Güncellendi. 14 Aralık 2023

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine; 30.03.2024 e kadar yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan gıda işletmecileri uyum sağlamalıdır. 
Bu katkı maddelerini içeren ve 30.03.2024 ten önce piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir. 
İlgili değişikliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231214-1.pdf

Paylaş:
circles2