Kozmetik Ürünler Yönetmeliği yayımladı, 08 Mayıs 2023
8 Mayıs 2023
Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
13 Haziran 2023

Gıdalarda Duyusal Değerlendirme

 

12 Haziran 2023

Koku ve Aroma Kavramları; Koku Tat İlişkisi

Gıda Seçimi

Gıda seçimi ve tükettiğimiz miktarı, duyusal ve metabolik süreçler tarafından yönlendirilir. Tat ve koku duyuları, gıdanın seçimi ve satınalma üzerine duyusal etkilerde önemli bir rol oynar. Bir şey yediğimizde veya içtiğimizde tat olarak algıladığımız şey, esas olarak (retronazal) koku ve ağzımızdan ve burnumuzdan gelen tat duyumlarının birleşimidir. Koku alma (olfaktori) ve tat alma (gustatori) duyularının da farklı özellikleri ve işlevleri vardır. Kokunun (orto- ve retronazal) yeme davranışı üzerindeki rolü tat almanın rolünden farklıdır.

Kokunun Algılanması ve Anlamlandırılması

Uçucu bileşikler, burun yoluyla girerek ve olfaktori sistem tarafından algılanarak tanınır. Koku terimi, bilinçli veya bilinçsiz olarak burun yoluyla alınan uçucu maddelerin hissedilmesini ifade eder. Aroma ise bir gıdanın ağız yoluyla algılanan kokusunu tanımlar. Öte yandan, parfüm veya kozmetik ürünlerin kokusu ise “mis” olarak adlandırılır.

Kokuların algılanması, uçucu bileşiklerin burun içindeki koku reseptörleriyle etkileşime girmesiyle gerçekleşir. Bu reseptörler, burun mukozasında bulunur ve kokuları tanımak için özelleşmiş hücrelerle birlikte çalışır. Uçucu bileşikler, burun içindeki koku reseptörlerine bağlanarak sinir sinyallerini oluşturur ve bu sinyaller beyne iletilerek kokunun algılanmasını sağlar.

Aroma ise bir gıdanın kokusu olarak tanımlanır. Gıda tüketildiğinde, ağız ve burun yoluyla gelen kokular bir araya gelir ve tat alma duyusuyla birlikte çalışarak tam bir tat deneyimi sağlar. Örneğin, kahve aroması veya çikolata aroması gibi belirli gıdaların karakteristik kokuları, gıdaların lezzetini tamamlar ve algılanan tat profilini zenginleştirir.

Sonuç olarak, uçucu bileşiklerin burun yoluyla algılanmasıyla kokuların hissedildiği olfaktori sistem, koku terimiyle ifade edilirken, gıdaların ağız yoluyla algılanan kokuları aroma olarak adlandırılır.

İnsanların Kokuları Algılama ve Ayırt Etme Yetisi

İnsanlar, bir trilyondan fazla farklı kokuyu algılayabilir ve ayırt edebilir. Ancak tüm kokuları tanımlamak neredeyse imkansızdır. Ayrıca, kokular çağrışımsal olabilir ve kokuların beğenisi kültüre, etikete ve (öğrenilmiş) çağrışımlara bağlı olarak değişebilir. Aynı koku karışımı farklı şekillerde etiketlendiğinde yönelimimiz de değişebilir.

Bununla birlikte, işlevsel bir bakış açısıyla, gıda ile ilgili ve gıda ile ilgili olmayan kokuları birbirinden ayırmak mümkündür. Davranışsal araştırmalar, insanların gıdaya karşı, gıda dışı kokulara olduğundan farklı tepkiler verdiğini göstermektedir. Bu da gıda kokularının ekolojik olarak öneme sahip ayrı bir koku kategorisi oluşturduğunu düşündürmektedir.

Ortonazal ve Retronazal Kokular

Burun yoluyla sunulan ortam kokularının, ortonazal kokuların, en önemli işlevleri yemenin beklenti aşamasındadır: çevremizdeki yiyecek kaynaklarını tespit etmek ve iştah uyandırmak.

Tüketim aşamasında, çiğneme sırasında ağzımızdaki gıdalardan yayılan uçucu moleküller, ağız boşluğundan nazofarenks yoluyla ilerledikleri ve ardından burundaki koku alma epitelindeki reseptörleri uyardıkları için retronazal kokular olarak kabul edilir

Ortamdaki kokular, belirli bir ürüne karşı iştah uyandırabilir. ( Duyusal-spesifik iştah) Bu etki, tat kategorisi gibi ortak üstün özellikleri paylaşan diğer benzer gıdalara genellenebilir. Örneğin, muz kokusuna maruz kaldıktan sonra, muz için spesifik iştah yüksek oranda artar, ancak çikolatalı kek gibi diğer tatlı ürünler için de iştahı uyarır. Üstelik bu koku kaynaklı iştah sadece tatlı yiyeceklerden diğer tatlı yiyeceklere, tuzlu yiyeceklerden diğer tuzlu yiyeceklere genellenmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek enerji içeren gıdalarda diğer enerji-yoğun gıdalara da iştahı arttırır.

Bu nedenle, gıda kokularının, ilgili gıdaların besin bileşimi hakkında, yutulmadan önce bilgi iletmesi muhtemeldir. Bu bilgi, yaşam boyunca tekrarlanan kombine maruz kalma nedeniyle gıdanın kokusu ve sindirim sonrası etkileri arasındaki öğrenilmiş ilişkilere dayanmaktadır.

Yapılan araştırma (Zoon ve diğ., 2016), koku kaynaklı spesifik iştah derecelendirmelerinin açlık veya tokluk tarafından modüle edilmediğini ve homeostatik ihtiyaçlardan ziyade gıdaların hedonik değerini yansıtabileceğini öne sürüyor.

Koku, yemenin sadece beklenti aşamasına katkıda bulunmaz, aynı zamanda Retronazal koku alma, gıdaların tüketimi sırasında lezzet algısının temel bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle tüketilen miktarı etkileyebilir ve doymaya katkıda bulunabilir.

Dr. Tuğba Özdal 


Yaklaşan Etkinlikler

Koku ve Aroma Kavramları; Koku Tat İlişkisi

Gıda Seçimi

Gıda seçimi ve tükettiğimiz miktarı, duyusal ve metabolik süreçler tarafından yönlendirilir. Tat ve koku duyuları, gıdanın seçimi ve satınalma üzerine duyusal etkilerde önemli bir rol oynar. Bir şey yediğimizde veya içtiğimizde tat olarak algıladığımız şey, esas olarak (retronazal) koku ve ağzımızdan ve burnumuzdan gelen tat duyumlarının birleşimidir. Koku alma (olfaktori) ve tat alma (gustatori) duyularının da farklı özellikleri ve işlevleri vardır. Kokunun (orto- ve retronazal) yeme davranışı üzerindeki rolü tat almanın rolünden farklıdır.

Kokunun Algılanması ve Anlamlandırılması

Uçucu bileşikler, burun yoluyla girerek ve olfaktori sistem tarafından algılanarak tanınır. Koku terimi, bilinçli veya bilinçsiz olarak burun yoluyla alınan uçucu maddelerin hissedilmesini ifade eder. Aroma ise bir gıdanın ağız yoluyla algılanan kokusunu tanımlar. Öte yandan, parfüm veya kozmetik ürünlerin kokusu ise “mis” olarak adlandırılır.

Kokuların algılanması, uçucu bileşiklerin burun içindeki koku reseptörleriyle etkileşime girmesiyle gerçekleşir. Bu reseptörler, burun mukozasında bulunur ve kokuları tanımak için özelleşmiş hücrelerle birlikte çalışır. Uçucu bileşikler, burun içindeki koku reseptörlerine bağlanarak sinir sinyallerini oluşturur ve bu sinyaller beyne iletilerek kokunun algılanmasını sağlar.

Aroma ise bir gıdanın kokusu olarak tanımlanır. Gıda tüketildiğinde, ağız ve burun yoluyla gelen kokular bir araya gelir ve tat alma duyusuyla birlikte çalışarak tam bir tat deneyimi sağlar. Örneğin, kahve aroması veya çikolata aroması gibi belirli gıdaların karakteristik kokuları, gıdaların lezzetini tamamlar ve algılanan tat profilini zenginleştirir.

Sonuç olarak, uçucu bileşiklerin burun yoluyla algılanmasıyla kokuların hissedildiği olfaktori sistem, koku terimiyle ifade edilirken, gıdaların ağız yoluyla algılanan kokuları aroma olarak adlandırılır.

İnsanların Kokuları Algılama ve Ayırt Etme Yetisi

İnsanlar, bir trilyondan fazla farklı kokuyu algılayabilir ve ayırt edebilir. Ancak tüm kokuları tanımlamak neredeyse imkansızdır. Ayrıca, kokular çağrışımsal olabilir ve kokuların beğenisi kültüre, etikete ve (öğrenilmiş) çağrışımlara bağlı olarak değişebilir. Aynı koku karışımı farklı şekillerde etiketlendiğinde yönelimimiz de değişebilir.

Bununla birlikte, işlevsel bir bakış açısıyla, gıda ile ilgili ve gıda ile ilgili olmayan kokuları birbirinden ayırmak mümkündür. Davranışsal araştırmalar, insanların gıdaya karşı, gıda dışı kokulara olduğundan farklı tepkiler verdiğini göstermektedir. Bu da gıda kokularının ekolojik olarak öneme sahip ayrı bir koku kategorisi oluşturduğunu düşündürmektedir.

Ortonazal ve Retronazal Kokular

Burun yoluyla sunulan ortam kokularının, ortonazal kokuların, en önemli işlevleri yemenin beklenti aşamasındadır: çevremizdeki yiyecek kaynaklarını tespit etmek ve iştah uyandırmak.

Tüketim aşamasında, çiğneme sırasında ağzımızdaki gıdalardan yayılan uçucu moleküller, ağız boşluğundan nazofarenks yoluyla ilerledikleri ve ardından burundaki koku alma epitelindeki reseptörleri uyardıkları için retronazal kokular olarak kabul edilir

Ortamdaki kokular, belirli bir ürüne karşı iştah uyandırabilir. ( Duyusal-spesifik iştah) Bu etki, tat kategorisi gibi ortak üstün özellikleri paylaşan diğer benzer gıdalara genellenebilir. Örneğin, muz kokusuna maruz kaldıktan sonra, muz için spesifik iştah yüksek oranda artar, ancak çikolatalı kek gibi diğer tatlı ürünler için de iştahı uyarır. Üstelik bu koku kaynaklı iştah sadece tatlı yiyeceklerden diğer tatlı yiyeceklere, tuzlu yiyeceklerden diğer tuzlu yiyeceklere genellenmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek enerji içeren gıdalarda diğer enerji-yoğun gıdalara da iştahı arttırır.

Bu nedenle, gıda kokularının, ilgili gıdaların besin bileşimi hakkında, yutulmadan önce bilgi iletmesi muhtemeldir. Bu bilgi, yaşam boyunca tekrarlanan kombine maruz kalma nedeniyle gıdanın kokusu ve sindirim sonrası etkileri arasındaki öğrenilmiş ilişkilere dayanmaktadır.

Yapılan araştırma (Zoon ve diğ., 2016), koku kaynaklı spesifik iştah derecelendirmelerinin açlık veya tokluk tarafından modüle edilmediğini ve homeostatik ihtiyaçlardan ziyade gıdaların hedonik değerini yansıtabileceğini öne sürüyor.

Koku, yemenin sadece beklenti aşamasına katkıda bulunmaz, aynı zamanda Retronazal koku alma, gıdaların tüketimi sırasında lezzet algısının temel bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle tüketilen miktarı etkileyebilir ve doymaya katkıda bulunabilir.

Dr. Tuğba Özdal Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

    Bilgi Formu