Gıda Katkı Maddeleri Yönetmelik Taslağı Yayında
Gıda katkı maddeleri yönetmelik taslağı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır. Taslakta dikkat çeken hususlar aşağıdadır. Son görüş tarihi olan 22.07.2022 ye kadar görüşlerinizi kodeks@tarimorman.gov.tr mail adresine linkte bulunan görüş formu ile iletebilirsiniz.


İlgili taslağın tamamı ve görüş formuna ulaşabileceğiniz link:

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/470/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Katki-Maddeleri-Yonetmeligi

İlgili taslakta;  Renklendiriciler için özel hükümler Madde 9 a aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu Yönetmeliğin eklerinde ilgili ürün kategorisi kapsamında kullanımına izin verilen bir renklendirici kullanıldığı gıdanın doğası, kimliği ve özellikleriyle başka bir gıdaya benzetilerek tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmaz.”

Titanyum dioksit kullanımına son verilmiştir. (Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş Titanyum dioksit adlı katkı maddesini içeren gıdalar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren …..tarihine kadar (6 ay) piyasaya arz edilir ve bu gıdalar raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir.)

Yönetmelik hükümlerine uyum için son tarih 31.12.2022 olarak belirtilmiştir. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, eski yönetmelik hükümlerine göre üretilen gıdaları raf ömrü boyunca piyasada bulundurulabilecektir.

İstisna hükümleri geçici madde 3 e göre; yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yönetmelik hükümlerine uyum sağlaması gereken gıda ürünleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

b) EK-II 08.3.1 numaralı alt kategoride yer alan sucuk
c) EK-II 16. numaralı alt kategoride yer alan yöresel helvalar
ç) EK-VI’ da yer alan sucuk, Maraş dondurması, yöresel helvalar, tahin, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri yöresel ürünler ile Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği’nde yer alan kaymak, Ek 6 da yer alan ve ülkemizde üretilen bazı ürünlerde yasaklanan(yeni eklenen) gıda katkı maddelerinde aşağıdaki gibidir.

EK IV

Ülkemizde üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan

gıda katkı maddeleri

GıdalarYasaklanan gıda katkı maddelerinin adı/kategorileri
Sucuk 
      E 620–625: Glutamik asit—glutamatlar
      E 626 – 635: Ribonükleotitler
      Renklendiriciler
      Emülgatörler(yeni eklenen)
Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği’nde yer alan Kaymak     Tümü
Maraş dondurması     Tümü
Yöresel helvalar (Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası ve benzeri)    Renklendiriciler
Tahin   Tümü
Köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri yöresel ürünler   Tümü
Paylaş:
circles2