Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Bilgilendirme Eğitimi

AB Kozmetik Mevzuatı uyum kapsamında yayımlanan 8 Mayıs, 2023 Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, Güncellemeler ve Yeni yaklaşımlar eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimde, SB Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından AB 1223/2009 Kozmetik Tüzüğü ile uyum kapsamında hazırlanmış ve 08 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kozmetik Ürünler Yönetmeliği ile uygulamaya alınacak olan güncellemelerin sunulması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim programı, TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımladığı Yeni Kozmetik Yönetmeliği, Ekleri (R.G.-08.05.2023/32184) ve Kılavuzları doğrultusunda oluşturulmuştur. 

Eğitim programı aşağıdaki konuları içermektedir; 

  • Eski ve yeni kozmetik ürünler yönetmeliklerinin karşılaştırılması, AB Komisyonu mevzuatı, ülkemiz kozmetik mevzuatı uygulamaları ve güncellemeler
  • Sorumlu Kişi, İthalatçı, İmalatçı ve Dağıtıcı’nın tanımları, görev ve yükümlülükleri
  • Sorumlu Teknik Eleman görev yetki ve sorumlulukları,
  • Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporunu hazırlayacak kişilerin eğitim durumları, yetki ve yetkinlikleri
  • Kozmetik Ürün Analizleri ile ilgili güncellemeler
  • Kozmetik Ürün Tanıtımları/İddiaları
  • Ulusal veri sistemi (ÜTS)
  • Kozmetik ürün serbest satış sertifikası

Katılımcı Profili:  Kozmetik ürün üreten, fason üreten/ürettiren, dağıtımını yapan, ihraç veya ithal eden iş yerlerinde, ruhsatlandırma, yasal işlemler, üretim, laboratuvar, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan teknik personel (Doktor, Eczacı, Toksikolog, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji bölümü mezunları) ile, bu iş yerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu olarak çalışanlar ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili kişiler

Eğitim Süresi :  1 gün  

Yönetmelik 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2