Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine çeşitli kampanya bilgileri, yeni projeler hakkında tanıtım metinleri ve promosyon teklifleri göndererek kişisel veri toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Gizlilik & Güvenlik

Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir. Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Web sitemiz üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, karmalt.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, karmalt.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece web sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  2. Web sitemizin kullanıcılarla akdettiği ‘Üyelik Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletişim sayfamızdaki bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, İKarma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
    Kişisel verileriniz, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'nun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'yı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

    Toplanan kişisel verileriniz, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ve Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

     
  2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
    Toplanan kişisel verileriniz; Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ve Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri’ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri bayilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

     
  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
    Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

     
  4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
    Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri’ya iletmeniz durumunda Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'ın talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
    • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

    Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri'ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

     
  5. İletişim Bilgileri
    Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.
circles2