Gıda Kodeksi Nedir?

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda Kodeksi Nedir? Nasıl Hazırlanır? Yatay ve Dikey Kodeks İçeriği Nedir? Kodeks Nasıl Okunur?

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik ve hijyen kriterleri, bitki koruma ürünü ve veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, bulaşanlar, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metotlarını belirleyen gıda kodeksi hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda; gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemeyeceği, işleme tâbi tutulamayacağı ve piyasaya arz edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı zamanda büyük ölçüde Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan Gıda Kodeksi ihraç ürünler için de önemlidir.

Bu nedenle gıda kodeksi ile ilgili bilgi seviyesinin artırılması ve gıda işletmelerince doğru şekilde uygulanması önemli olarak değerlendirilmektedir.

Bu webinarda gıda kodeksinin ne olduğu, hazırlanma süreci, yatay ve dikey kodeks içeriği ile en önemlisi de üretilen ürün grubuna göre kodeksin nasıl okunması gerektiği bilgisinden bahsedilecektir.

 

Webinar Tarım ve Orman Bakanlığı (Emk) Çalışma Grup Sorumlusu, Karma Grup Regülasyon Bölüm Koordinatörü, İlhami Şahin ile düzenlenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
circles2