Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında “TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-Taslak Mevzuat” yayımlanmıştır.


Taslak metinde;
 -Temel görüş alanı tanımı değiştirilmiştir. “Temel görüş alanı: Bir ambalajda markanın en büyük yazıldığı en geniş yüzeyi” olarak ifade edilmiştir.
 -Daha önce trans yağ satırının çıkarılacağı Mayıs ayında yayımlanan  TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda bildirilmişti. Fakat 1g dan daha az olan trans yağ içeriğine sahip ürünlerde “Trans yağ içermez” ibaresinin kullanılmayacağına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemişti. Taslağa göre artık bu ifadenin de kullanılamayacağı anlaşılmaktadır. Enerji ve Besin Öğeleri tablosunda gösterilen trans yağ satırı ile birlikte, Beslenme Beyanları ve Beyan Koşulları tablosunda yer alan “Trans Yağ İçermez” beyanına ilişkin satırlar listelerden çıkarılmıştır.

Paylaş:
circles2