Sürdürülebilirlik Karbonsuzlaşma Farkındalık Eğitimi

1987’den bu yana sürdürülebilir kalkınma için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. BM’ e göre
sürdürülebilir kalkınma; bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilen kalkınmadır.

Sürdürülebilirlik ve Karbonsuzlaşma Farkındalık Eğitimi ile ele alacağımız başlıklar;

 • Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma
 • Tarihsel gelişim ve kilometre taşları
 • Sürdürülebilir kalkınma tanımları
 • Klasik kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma farkı
 • Sürdürülebilir kalkınma boyutları/ sürdürülebilir kalkınma amaçları
 • Türkiye'de ska durumu
 • Ska ile kurumsal uygulamalar ilişkisi
 • Wef küresel risk değerlendirmesi
 • Bizi gelecekte neler bekliyor
 • İklim değişikliğine bağlı riskler
 • İklim değişikliğine neden olan gazlar
 • Kapsam 3  emisyonları
 • Paris iklim antlaşması
 • Küresel ısınmadaki payımız nedir?
 • Türkiye'yi bekleyen riskler neler?
 • 2040 su stresi / 2040 su stresi/ 2041 su stresi
 • Türkiye'nin iklim performansı
 • Yeşil mutabakat genel çerçevesi
 • Türkiye'de yeşil mutabakat algısı, Türkiye nasıl etkilenecek
 • Öncelikli sektörler
 • SKDM sertifikası ve fiyatlar nasıl belirlenecek (ets)
 • Azaltım hedefleri-bilim temelli hedefler
 • Ab ve atıklar
 • Döngüsel ekonomiye neden ihtiyacımız var
 • Döngüsellik yöntemleri
 • Türkiye'de geri-dönüşüm / gerçek aksiyon alanları
 • Türkiye'deki iklim uyumu algısı
 • Sürdürülebilirlik bilgi ekosistemi
 • Şirketler sürdürülebilirlik rolünü üst-yönetime taşıyor
 • Sürdürülebilir finans
 • ESG skorlama ve ESG sistemi

Eğitmen: Zafer Yalçınpınar

Eğitim, ücretsiz olup kayıt için sistemden başvuru yapmanızı rica ederiz. 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2