Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen ve gıdaların etiketinde tanıtımında ve reklamında kullanılan “Sağlık Beyanları”nda yetki 5 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile artık Sağlık Bakanlığına geçmiştir. 


Buna göre 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine “Gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir” maddesi eklenmiştir.

Ayrıca 5996 sayılı Kanunun cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar başlıklı 42 nci maddesine de ekleme yapılarak idari yaptırımları uygulamaya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkili kılınmıştır. 2017 yılının ocak ayında yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği, 31.12.2019’ a kadar geçiş sürecinde iken ve bu sürecini tamamlayamadan sağlık beyanları ile ilgili yetki, Sağlık Bakanlığı çatısı altına girmiştir.
Uygulamaya yönelik yeni Yönetmelik ve ilgili talimatlar henüz yayımlanmamış olup, sürecin nasıl işleyeceği takip edilmektedir.

info@karmalt.com

Paylaş:
circles2