32435 no'lu resmi gazetede  Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.  


Değişen yönetmelik hükümlerine göre yürürlükten kaldırılarak; delist edilen 22 adet aroma verici 30.04.2024 tarihinden itibaren piyasaya arz edilemez. 

  • Bu aroma vericileri içeren gıdaların; ithalatına izin verilmez ve gıda maddelerinin üretiminde kullanılamaz. Bu aroma vericileri içeren gıda ürünleri 30.04.2024 ten önce piyasaya arz edildi ise gıdanın raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir.
  • TGK yönetmeliğinin Ek-1 , Bölüm A, Kısım 2, Tablo 1' inde, yasaklanarak delist edilen aroma vericiler; 5 Eylül 2022 tarihli Comission Regulation EU 2022/1466 no 'lu Avrupa birliği regülasyonuna göre listelerden silinen aroma vericilerdir. Sayfa sonunda liste şeklinde görebilirsiniz.

Yeniden düzenlenen ve yeni eklenen aroma vericilerle ilgili olan düzenlemelere uyum sağlanması için bugünden itibaren 30 gün süre verilmiştir.

  • TGK yönetmeliğinin Ek-1 , Bölüm A, Kısım 2, Tablo 1 inde yer alan ve yeniden düzenleme yapılan aroma vericiler; yayımlanan yönetmeliğin 3. maddesinin 2, fıkrasında belirtilmiştir.
  • Aynı tabloya yeni eklenen aroma vericiler ise ; FL 05.229, FL 16.127, FL 16.130 ve FL 16.133 no lu aroma vericilerdir.

Son tüketiciye satışı yapılamaz 

Burada yeni eklenen, FL 16.133 nolu ve organoleptik olarak soğuma hissi sağlayan aroma vericinin son tüketiciye direk satılmayacağı belirtilmiş olup,  son tüketiciye sunulması amaçlanmayan aroma vericilerin etiketleme kurallarına ek olarak; FL 16.133 numaralı aroma verici madde ve FL 16.133 numaralı aroma verici maddeyi içeren aroma vericilerin ambalajları veya kapları üzerinde bulunması zorunlu ibareler; 

  • FL 16.133 numaralı aroma verici maddeyi içerir. 
  • Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun.” ibaresi ile “Işıktan uzak tutun.” şeklinde bir ibare yer alır.

Ayrıca bu aroma vericinin konulduğu kaplar opak olmalıdır. 

İlgili yönetmelik değişikliğinin tamamına aşağıdaki linkte yer alan resmi gazete linkinden ulaşabilirsiniz

.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240120-5.pdf

Paylaş:
circles2