Membran Teknolojileri ve Maliyet Ekonomisi

EĞİTİMİN AMACI:

Süt Akademisi,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi  Bölümünden Prof. Dr. Barbaros Özer ile Karma Grup işbirliği ve önderliğinde süt kabul ilkelerinden, proses teknolojisi, kalite ve  temizlik, sanitasyon pratiklerine, AR-GE’ ye dayalı ürün geliştirme yol haritalarına kadar değişen geniş bir yelpazede periyodik eğitim programları yürütmeyi hedeflemiştir.

Membran Teknolojileri ve Süt İşletmelerinde Maliyet Ekonomisi

Membran teknolojileri ile ilgili olarak öncelikle membran proses teknikleri anlatılacaktır. Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmoz sistemlerinin temel çalışma ilkeleri, ticari membran tipleri ve uygulama alanları, konvansiyonel akış sistemleri, çapraz akış sistemleri, vibrasyonel (pulsed)-çapraz akış sistemleri, izotropik ve anizotropik membran sistemleri, moleküler ayrım (cut-off) ve konsantrasyon faktörü ve ardışık-seri membran uygulamaları konuları katılımcılarla paylaşılacaktır.

Membran teknolojilerinde en önemli konulardan biri olan membran kirlilik unsurları ve kirlilik oluşum mekanizması, ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri detaylı olarak paylaşılacaktır.

Ayrıca süt endüstrisinde ürün bazında membran tekniklerinin kullanım alanları ele alınacaktır. Özellikle, memban tekniklerinin tek başlarına ya da başka yenilikçi teknolojiler ile birlikte kullanımı ile katma değeri yüksek ürünlerin üretim stratejileri konusu tartışılacaktır.

Eğitimimizin ikinci bölümünde süt işletmelerinde maliyet ekonomisi, maliyet hesaplamaları, maliyet azaltıcı eylemler anlatılacaktır.

Yeni ürün geliştirme maliyetlerinin hesaplanması ile  mevcut üretimlerin maliyet kontrollerinin yapılmasında izlenmesi gereken yollar tartışılacaktır. Geri kazanım prosedürleri ve maliyet düşürücü AR-GE faaliyetleri konusunda da interaktif görüş alış-verişi gerçekleştirilecektir.

Modülün içeriği: 

  • Membran Proses Teknikleri -Dr. Mattia Boiani- (Koch Separation Solutions)
  • Membran Kirlilik Unsurları ve Kirlilik Oluşum Mekanizması - Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin
  • Süt Endüstrisinde Membran Tekniklerinin Kullanım Alanları -  Prof. Dr. Barbaros Özer
  • Membran Sistemlerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon - Benoit Duculot ( Realco)
  • Süt İşletmelerinde Maliyet Ekonomisi -Umut Günyeli
  • Süt İşletmelerinde Maliyet Azaltıcı Eylemler - Murat Hocalar

Program Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü iş birliği ile oluşturulmuştur. Destekleyen kurumlar ;  ASÜD ve SETBİR  

Program Sponsorları; 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2