Küf, Biyofilm ve Faj Yönetimi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: Süt ve Süt ürünleri üretiminde; üretim, kalite ve laboratuvar çalışanlarının Küf, Biyofilm ve Faj riskleri hakkında bilgilendirilmesi önleme ve uzaklaştırma yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Süt ve Süt ürünleri üretiminde; üretim, kalite ve laboratuvar çalışanlarının Küf, Biyofilm ve Faj riskleri hakkında bilgilendirilmesi önleme ve uzaklaştırma yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

 • Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler için Gıda Güvenliği temel hijyen uygulamaları yanında Küf, Yabancı Madde ve Bakteriyofajlar kontaminasyon risklerinin önlenmesi için gerekli kontrol sistemlerinin kurulması çok önemlidir.
 • Bu eğitim ile üretim alanlarında, ekipmanlarda ve uygulamalarda bu üç temel riske sebep olabilecek açık noktaların ve riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Eğitimde ayrıca  bu risklerin mikrobiyolojik olarak değerlendirmesi ve yaşam koşulları ile süresi aktarılacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Gıda Mikrobiyoloji Genel Bilgilendirme/ Faydalı ve Zararlı Mikroorganizmalar
 • Süt Ürünlerinde küf bozulmaları nelerdir?
 • Üretim alanlarında küf bulaşması risk kaynakları
 • Üretim alanlarında ve uygulamalarda Küf bulaşmasını izleme ve kontrol programı
 • Fermentasyon ve Bakteriyofaj nedir? Fermentasyona etkileri nelerdir?
 • Süt üretim işletmelerinde faj bulaşmasını önlemek için alınacak önlemler
 • Biyofilm Nedir ?
 • Biyofilmde etkin bakteriler, optimum yaşam koşulları, yüzeylerde oluşum mekanizması ve kalma süreleri
 • Gelişmesi ve yayılması, endüstri için tehlikeleri nelerdir ?
 • Biyofilm Tespiti ve Çözümleri nelerdir?
 • Fajın kontrol altına alınma yöntemleri; bulaşını izleme ve kontrol programı
 • Vaka çalışmaları/ Küf, bakteriyofaj, Biyofilm

KATILIMCI PROFİLİ:

Süt ve Süt Ürünleri Üretim Bölüm Yöneticileri, Kalite Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2