İnsanların probleme neyin sebep olduğu sorusunu cevaplamasına yardımcı olan popüler ve sık kullanılan bir tekniktir. Sorunun asıl nedenini bulmak için, ilgili araçlarla birlikte belirli bir adımları kullanarak sorunun kaynağını belirlemeyi amaçlar. 


Kök Neden Analizi, sistemler ve olayların birbiriyle ilişkili olduğunu var sayar. Bir alandaki bir eylem diğerinde ve diğerinde bir eylemi tetikler. Bu eylemleri takip ederek sorunun nerede başladığını ve şu anda karşılaştığınız soruna nasıl vardığınızı keşfedebilirsiniz.

Genellikle üç temel neden türü bulacaksınız;

  • Fiziksel nedenler – Maddi unsurlar bir şekilde başarısız oldu (örneğin,  otomobilin frenleri durdu).
  • İnsan kaynaklı nedenler – İnsanlar yanlış bir şey yaptı veya gereken bir şeyi yapmadı. İnsan kaynaklı nedenler tipik olarak fiziksel nedenlere neden olur.
  • Örgütsel nedenler – İnsanların karar vermek veya işlerini yapmak için kullandıkları bir sistem, süreç veya politika hatalı (örneğin, hiç kimse araç bakımından sorumlu değildi ve herkes başka birinin sorumluluğu olduğunu varsaydı).

Kök Neden Analizi, üç nedene bakar. Olumsuz etki kalıplarını araştırmayı, sistemdeki gizli kusurları bulmayı ve soruna neden olan eylemleri keşfetmeyi içerir. Bu analiz genellikle, birden fazla temel nedeni ortaya çıkarır.

Kök Neden Analizini hemen hemen her duruma uygulayabilirsiniz. Analizde ne kadar ileri gidileceğini belirlemek karar vermeyi ve sağduyuyu gerektirir. Teorik olarak, kök nedenleri Taş Devri’ne kadar izlemeye devam edebilirsiniz, ancak bu çaba hiçbir işe yaramaz. Aslında, değiştirilebilecek önemli bir neden bulduğunuzda süreç sonlandırılmalı.

Kök Neden Analizi Süreci

  • Problemi Tanımlayın
  • Ne olduğunu görüyorsun?
  • Spesifik belirtiler nelerdir?
  • Veri Toplayın
  • Problemin var olduğuna dair kanıtınız nedir?
  • Problem ne zamandan beri var?
  • Problemin etkisi nedir?

Probleme neden olan faktörlere bakmak için harekete geçmeden önce durumu tamamen analiz etmeniz gerekir. Analizin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için durumu analiz etmeye katkıda bulunacak herkesi bir araya getirin (uzmanlar ve saha personeli). Problemi  iyi tanıyan insanlar, problemi daha iyi çözmenize yardımcı olabilir. Ancak işletme körlüğünün önüne geçmek için yan departmandan birini işe dahil etmenin mucizevi sonuçlar doğurabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Paylaş:
circles2