EĞİTİM PROGRAMI / Ocak - Şubat 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Ocak - Şubat 2018
Eğitmenlerimiz; alanlarında deneyimli, sektörde profesyonel çalışma hayatı olan ve derin bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.
__
Bilgi ve Başvuru İçin:
info@karmalt.com
EĞİTİM PROGRAMI / Ocak - Şubat 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Ocak - Şubat 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Ocak - Şubat 2018
GIDA SAVUNMASI(FOOD DEFENSE) EĞİTİMİ
19 Ocak ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
ISO 31010 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
24 Ocak ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALI EĞİTİMİ
26 – 27 Ocak ’18 ,
Eğitmen: Uzm. Bio. M. Onur TÜRKDOĞRU
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / İZMİR
30 – 31 Ocak ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Serter YURDAKUL
IFS GIDA STANDARDI 6.1 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
5 – 6 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU V.4.1 EĞİTİMİ
8 – 9 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / İSTANBUL
12 – 13 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Serter YURDAKUL
HİJYENİK TASARIM BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ(EHEDG)
15 – 16 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Zuhal Başaran
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
22 – 23 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ
27 – 28 Şubat ’18 ,
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN

Eğitimlerimiz, tarihleri ve detayları için Web Sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Gıda Savunması(Food Defense) Eğitimi ISO 31010 Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
19 Ocak ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
24 Ocak ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN
Firma içi ve firma dışından gelebilecek potansiyel güvenlik tehlikeleri, ürüne yönelik potansiyel bilinçli girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktalar ve tüm bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasıdır. Katılımcıların bu eğitim sonrasında kendi sistemlerini gözden geçirerek potansiyel riskleri için gerekli önlemleri alabilecek ve bu önlemlerin devamlılığını sağlayabilecek yaklaşıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Katılımcılara ISO31010 Risk Yönetimi Standardı ile ilgili temel bilgileri vererek, ISO 9001 Risk temelli yaklaşım ile birlikte etkin bir risk yönetimi süreci uygulaması konusunda beceri kazandırmaktır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamalı Eğitimi HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi / İzmir
26 – 27 Ocak ’18 ,
Uzm. Bio. M. Onur TÜRKDOĞRU
30 – 31 Ocak ’18 ,
Baş Denetçi Serter YURDAKUL
Bu eğitim, katılımcılara, temel gıda mikrobiyolojisi kuralları ve analizlerinin önemli noktalarının kavratılmasını amaçlamaktadır. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
IFS Gıda Standardı 6.1 Bilgilendirme Eğitimi FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu V.4.1 Eğitimi
5 – 6 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
8 – 9 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
IFS Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimi’nde IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerle IFS Standardının gerekliliklerinin temel bilgilendirme şeklinde paylaşılması ve eğitim sonrasında sistem kurma çalışmalarına başlayacak işletmelerin standart gerekliliklerini uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu, tedarik zincirinde ISO temelli, güçlü ve uluslararası kabul görmüş bir denetim sistemi ve belgelendirme aracıdır. FSSC 22000 sistemi, halihazırda var olan ISO 22000, ISO 22003 ve sektör ön gereksinim programları için teknik spesifikasyonların kullanılarak, gıda sektörü kuruluşlarının uygulamasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiştir.
BİLGİ AL BİLGİ AL
HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi / İstanbul Hijyenik Tasarım Bilgilendirme Eğitimi(EHEDG)
12 – 13 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Serter YURDAKUL
15 – 16 Şubat ’18 ,
Zuhal Başaran
HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için
gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.GFSI tarafından tanınan ve onaylanan standartlarda denetçi olarak çalışmak isteyen uzmanların HACCP Eğitimi’ne katılıp, sertifika alması gerekmektedir.
Gıdaların üretiminde yasalara ve standartlara uyumluluk, güvenlik ve bütünlüğünün sağlanması için tüm işletme donanımlarının hijyenik prensiplere göre tasarlanması ve gıda güvenliğine uygun ekipman kullanılması son derecede önemlidir.

Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Dizayn Grubu (EHEDG) standartlarına göre hazırlanan bu eğitimin amacı ekipmanların ve tüm işletmenin hijyenik tasarımı hakkında genel bilgilendirme ve bilincin oluşturulmasıdır.

BİLGİ AL BİLGİ AL
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
22 – 23 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
27 – 28 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN
Bu eğitimde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkili bir şekilde uygulandığını ölçmek amacıyla işletmelerin kendi iç tetkiklerini yapabilmeleri için tetkik esasları ve teknikleri açıklanmakta, yapılan uygulamalarla tetkik yapacak kişilerin tetkikçi bakış açısına sahip olabilmeleri, etkin iç tetkikler gerçekleştirebilmeleri için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimde halihazırda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olan ve 2015 yılında yapılan güncellemeye geçiş yapmak işletmelerin 2015 revizyonu konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu eğitim ile ISO 9001:2015 revizyonu gerekliliklerini algılayacak ve mevcut sisteminiz üzerinden değişiklik yaparak ISO 9001:2015‘in talep ettiklerini karşılama yetkinliğine ulaşacaksınız.

BİLGİ AL BİLGİ AL
logo_KarmaGrup Adres : Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. No:14 Kat:7
Kadıköy / İst. (BYOFFICE Plaza)T : 0 216 906 00 40, E : info@karmalt.com
2018-01-21T17:06:28+03:00
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM