İş Sürekliliği için önde gelen uluslararası standart olan ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi güncellemesi, uygulayıcılar ve şirketler için mevcut sistemlerle entegre yürütülmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. 


Standart, işletmelerin herhangi bir sebeple üretim, sevkiyat ve diğer ürün/hizmet temininde krizin türüne uygun olarak iş sürekliliğini sağlamak ve sürdürmek için gereksinimleri belirler. Günümüzün iş dünyasında, şirketlerin operasyonlarına zarar verebilecek iç ve dış tehditlere yönelik artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, kuruluşun herhangi bir kesinti sırasında çalışmaya devam etme kabiliyetini geliştirmesi gerekmektedir.

Yeni standartla birlikte gelen temel değişiklikleri ise şöyle belirtebiliriz.:

 • Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamak için yalnızca üst düzey stratejiler geliştirmesini değil, aynı zamanda süreklilikle ilgili belirli riskleri ve etkileri ele almak için çözümler tanımlamasını gerektirir.
 • Kuruluşların İş sürekliliği planlarında planlı bir şekilde değişiklikler yapmalarını gerektirmektedir. Yapılan değişikliklerde aşağıdaki konular ele alınmalıdır.
 • Değişimin amacı ve sonuçları
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin bütünlüğünün değişimden nasıl etkilendiği
 • Değişikliği gerçekleştirmek için kaynak ayrılması
 • Sorumlulukların ve/veya makamların değişimi

ISO 22301’in 2019 versiyonu, sürekli iyileştirme için PUKO döngüsünü uygular. ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 20000-1, ISO / IEC 27001 ve ISO 28000 gibi diğer yönetim sistemleri standartlarıyla tutarlılık sağlar. Böylece ilgili yönetim sistemleri ile entegre uygulamayı ve çalışmayı destekler. Standart, BCP’yi uygulamak ve uygunluğu değerlendirmek için kullanılabilecek gereksinimleri içermektedir.

BCP ‘nin Faydaları ;

 1. stratejik hedefleri destekler.
 2. Rekabet avantajı sağlar;  itibar ve güvenilirliğini korur.
 3. Esneklik, adaptasyon kolaylığı sağlar.
 4. Yasal ve finansal riskler için önleyici faaliyet alınmasını sağlar.
 5. Tarafların beklentilerini dikkate alır, güven sağlar.
 6.  Etkin ve verimli bir şekilde risklerin proaktif kontrolünü almanızı sağlar.

Günümüz ticaretinde sürdürülebilir hizmet ve ürün temini, kalite ve maliyet kriterleri ile eş zamanlı değerlendirilmektedir. Global pazarda ticaretin gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu anlamda ISO 22301: 2019  İş Sürekliliği Yönetim Sistemi önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağımız bir yönetim standardıdır.

https://www.iso.org/standard/75106.html

Paylaş:
circles2