Bir kuruluş, etkin çalışması için birçok bağlantılı faaliyetleri belirlemeli ve yönetmelidir. Kaynakları kullanan ve tanımlanmış girdilerin, tanımlanmış çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen bir faaliyet veya faaliyetler grubu proses (süreç) olarak değerlendirilebilir. Prosesler, tutarlı, tanımlanabilen, tekrarlanabilen ve ölçülebilen, değer yaratan faaliyetler dizinidir.


Sıklıkla, bir prosesin çıktısı bir sonrakine doğrudan girdi oluşturur. ISO 22000:2018 Proses Yaklaşımı : İstenen çıktıyı elde etmek amacıyla, bir kuruluş içerisinde, proseslerin tanımlanması ve etkileşimleri ile birlikte bir prosesler sisteminin uygulanması ve bunların yönetilmesi “proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir.

Proses yaklaşımı, mevcut ISO standartlarının temel prensibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşun, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, oluşturmuş olduğu GGYS’ni etkileyen prosesleri belirlemesi, prosesler arasındaki etkileşimin tanımlaması ve her bir prosesin objektif ve ölçülebilir başarı kriteri/kriterlerini (proses performans kriteri) oluşturması gerekmektedir. Bu yaklaşımla, kuruluşun ana hedeflerine ulaşması için gerekli olan alt faaliyetlerin yönetilmesi kolaylaşmaktadır. Prosesler için belirlenen başarı kriterlerine odaklanılması, parçaların sağlıklı yönetilerek, bütünün çıkarı doğrultusunda sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Prosesler için başarı kriteri tanımlanırken, proseslerin karmaşıklığına bağlı olarak alt prosesler tanımlanabilir, alt proseslere ve/veya kişilere özel ek başarı kriterleri oluşturularak, proses yaklaşımı en alt kademeye kadar yaygınlaştırılabilir.

Proses, Prosedür ve Talimat Arasındaki İlişki

Belirtilen terimler arasındaki hiyerarşik ilişki, yönetim sisteminin işleyişinin nasıl verimli bir şekilde sınıflandırılacağı konusunda temel bir anlayışı ortaya koyar

Proses, ne yapılması gerektiğini ve nedenini tanımlar

Prosesleri, hedeflerin, özelliklerin ve ihtiyaç duyulan geniş kaynakların bir özetini, yüksek düzeyde, stratejik bir kontrol yöntemi olarak düşünün.

Prosedür, prosesin nasıl işlemesi gerektiğini tanımlar

Prosedür, sorumluluklar, özel araçlar, yöntemler ve ölçüm gibi daha fazla ayrıntı ekler.

Talimat, prosedürün uygulanması için ayrıntıları tanımlar

Talimat, genellikle gerçek işi yapanlara odaklanmak amacıyla, prosedürü uygulamak için gerekli olan adımları tanımlayan bir kılavuzdur.

ISO Standartları çerçevesinde, proseslerin belirlenmesi ve yönetilmesi, iç denetim mekanizması içerisinde kullanılması, risk ve fırsatlarla ilgili belirlenen faaliyetlerin proseslere adreslenmesi beklenmektedir.

ISO 22000 Temel Bilgilendirme Eğitimi ve Danışmanlık için info@karmalt.com dan bizlere ulaşabilirsiniz.

Paylaş:
circles2