IFS Food v7 Bilgilendirme Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI : 

IFS Food V7 Geçiş ve Bilgilendirme Eğitimi -Online olarak gerçekleşecek olup eğitimde revizyonun temel gerekçesi ve v7 ‘nin gereklilikleri aktarılacaktır. 

IFS Food Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi kurum özelinde düzenlenmektedir. 

IFS(International Featured Standards) Gıda Standardı gıda üreticilerini denetlemek için GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından tanınan ana odağı gıda güvenliği ve ürünlerin ve proseslerin kalitesi olan bir standarttır. Gıda işleyen ve dökme gıda ürünlerini paketleyen işletmeleri kapsar. 

IFS Gıda, gıda ürünleri işleme tabi tutulduğunda ve birincil ambalajlama sırasında bir bulaşma tehlikesi varsa geçerli bir standarttır. Standart tüm gıda üreticileri için, özellikle özel markalı ürünler üreten üreticiler için önemlidir. Bunun da sebebi bu standardın müşteri spesifikasyonlarına uygunlukla alakalı birçok gereklilik içermesidir.

Standart, marka güvenliği ve kalitesi çalışmaları için üretim ve pazarlama departmanlarını desteklemektedir. IFS Gıda Standardı belgelendirme kuruluşları, perakendeciler, gıda endüstrisi ve gıda servis firmalarının tam ve aktif katılımıyla geliştirilmiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • IFS Food V7
  • Revizyon gereklilikleri
  • Uygulama süreci
  • Temel değişiklik içerikleri
  • Standart maddelerine genel bakış ve bilgi tazeleme
 • Revizyonun temel gerekçesi –GFSI Bencmark
  • Product process yaklaşımını arttırmak
  • Standart dilini anlaşılırlığını arttırmak
  • Denetimlerde proses sürecini artırmak
  • Rapor yazım teknikleri geliştirmek
  • Denetçi seçim ve değerlendirme iyileştirmeleri

KATILIMCI PROFİLİ: Gıda ve içecek üretim sektöründe gıda güvenliği yönetimi alanında halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan ilgili meslek sahipleri, standart konusunda temel bilgi almak, bilgilerini güncellemek ve uygulamalar yapmak isteyen gıda sektörü çalışanları ve yöneticileri, gıda üreticileri.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
circles2