Duyusal Analiz ve Tüketici Panel Testleri 2019-08-20T22:29:19+00:00

DUYUSAL ANALİZ VE TÜKETİCİ PANEL TESTLERİ

Duyusal analiz, ürün araştırmalarına yeni bir boyut kazandırmaktadır. Duyusal analiz duyularımızın uyaranları nasıl deneyimlediğini, analiz ettiğimiz bilimsel bir metottur. Özellikle yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi için ürünlerin duyusal özellikleri hakkında bilgi almak, alınan bilgiyi doğru yorumlamak önemlidir. Bu bilgiyi, tüketicilerin istediği ürünleri tasarlamak için neyin gerekli olduğunu sistematik ve bilimsel bir şekilde anlamak için kullanabiliriz. Çeşitli enstrümantal ölçüm yöntemleri ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sağlayabilse de, toplam ürün deneyimini anlayabilmemiz ancak insan duyularını kullanarak mümkün olabilir.

Duyusal analizde panelistler bir ürünün duyusal özelliklerini nesnel bir şekilde tanımlarlar. Firmalar, profesyonel duyusal analiz panellerinden elde edilen istatistiksel sonuçlarla  ürünleri hakkında  önemli bilgiler sağlarlar. Bu bilgi tüketicileri anlamak için de mutlaka gereklidir.

Karma Grup, duyusal analiz konusunda firmaların ihtiyacına ve araştırmanın amacına göre eğitim ve danışmanlık vermekle birlikte, panel testler de gerçekleştirmektedir.

Tanımlayıcı Testler– “Profil oluşturma” olarak bilinen tanımlayıcı testler, bir ürün grubunu tanımlayan özelliklere ve bu özelliklerin tek tek ürünlerdeki yoğunluğuna ayrıntılı bir genel bakış sunar.

Ürün Değerlendirmeleri– Ürün değerlendirmeleri, bir grup ürünün özelliklerini tanımlayan ve grup içerisindeki her bir üründe en belirgin özellikleri tespit eden karşılaştırmalı bir yöntemdir.

Doku Profili Testleri– Ürünlerin doku profilleri özelliklerini belirler ve bu özelliklerin yoğunluğunu tespit eder.

Lezzet Profili Testleri- Ürünlere dair ‘tat & koku & ağız hissi’ özelliklerinin birleşimi ile elde edilen ‘lezzet’ özelliğinin terimler sözcüğünün oluşturularak her özelliğin yoğunluğunun belirlenmesini sağlar.

Farklılık Testleri– Farklı örnekler arasında duyusal açıdan algılanabilir farklılıklar olup olmadığını tespit eder. Bu testler, farklılıkların çok hafif olması beklenen örneklerle kullanım için tasarlanmıştır. Firmaların ürünlerini rafta konumlandırmasını ve benzeri ürünlerle rekabet sağlayabilmeleri için çok değerli bilgiler verir.

Tüketici Tercih Testleri- Tüketiciden alınmak istenen geri bildirimin amacına uygun bir şekilde tasarlanan tüketici tercih testleri özellikle:

  • Ürünün raftaki ve raf ömrü boyunca kalitesini izlemek,
  • Ürünün karakteristik özellikleri (aroma, yapı vb.) geliştirildiğinde tüketici algısını ve kabul/tercih derecesini ölçmek,
  • Yeni ürün geliştirilme sürecinde ürün rafa çıkmadan tüketici algısını ve kabul/tercih derecesini ölçmek,
  • Ürünün pazar potansiyelini (satın alınma tercihi, fiyatı, tüketim alışkanlıkları vb) ölçmek,
  • Ürünün pazardaki rakipleri arasında pozisyonunu gözden geçirmek alanlarında çok önemli bilgiler sağlamaktadır.

Panelist Eğitimleri- Duyusal analizlerde görev alacak olan panelistlerin koku ve tat için düşük algılama eşiklerine sahip olması, çok düşük konsantrasyon farklılıklarını algılayabilmesi ve ürünleri iyi tanımlayıcı özelliklere sahip olması gereklidir. Bu nedenle doğru panel yönetimi için panelistlerin uygun şekilde seçilmesi ve eğitilmesini sağlar.

Panel Lideri Eğitimleri- Duyusal analiz panellerinin doğru yönetimi için panel liderinin eğitimini sağlar.

İstatistiksel Analiz Metotları- Duyusal analizler sonucunda elde edilen verilerin doğru olarak değerlendirilmesini yapabilmek için gerçekleştirilen istatistiksel analiz metotları hakkında detaylı bilgi sunar.

Akredite Duyusal Analiz Laboratuvarı Kurulumu- Akredite duyusal laboratuvarının kurulumu için projelendirme sağlar.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM