“Hazard Analysis Critical Control Points (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları)” kavramının kısaltılmış halidir.

 


1960’lı yıllarda astronotlara verilecek yemeklerin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla NASA, ABD Askeri Laboratuvarları ve Pillsbury Şirketi tarafından geliştirilmiş olan risk yönetim sistemidir. Amerika’da başlamış, 1980’li yıllarda Avrupa Birliği tarafından da uygulamaya konulmuştur. HACCP uygulaması 1993 yılında Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Ülkemizde ise ilk olarak 09.06.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik”te adı tam olarak konmamakla birlikte HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. 15.11.2002 tarihi itibariyle de gıda işletmelerinin HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP gıda güvenliğinin çekirdeğidir, dolayısıyla GFSI tarafından tanınan BRC, IFS, FSSC 22000, SQF gibi uluslararası gıda güvenliği standartlarının temelini oluşturan bir sistemdir. Bu sebepledir ki, tüm bu standartlar denetçi kalifikasyonunda HACCP ile ilgili aşağıdaki şartları zorunlu kılmışlardır:

BRC: Codex Alimentarius prensiplerine dayalı en az 2 günlük HACCP eğitiminin başarı ile tamamlanmasını,

IFS: HACCP içeren gıda güvenliği eğitimini,

FSSC 22000: Sonunda sınav da olan minimum 16 saatlik HACCP eğitimini,

SQF: CODEX kılavuzlarını ya da NACMCF HACCP prensiplerini içeren, 2 gün süreli ve sınav yapılabilir bir eğitimi şart koşar.

Sonuç olarak, hangi gıda güvenliği standardı benimsenirse benimsensin, hangi standarttan belgelenmek istenirse istensin, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı hedefleyen işletmelerin ilk adımı HACCP sistemini kurmak olmalıdır

Paylaş:
circles2