GMP Eğitimi ( İlaç ve Eczacılık Endüstrisi)

EĞİTİMİN AMACI: 

PIC/S, beşeri tıbbi ürünler imalathaneleri GMP Kılavuzu, ICH Q7 Farmasötik Aktif bileşenler için iyi üretim uygulamaları rehberliğinde; Good Manufacturing Practices (İyi Üretim Uygulamaları), ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama  üretim ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken uygulamalar dizisidir.
Ayrıca, bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet- ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır.

Bu eğitim ile ilaç endüstrinde çalışan profesyonellere GMP gereklilikleri aktarılmaktadır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

 • Kalite yönetimi
 • Personel ve organizasyon
 • Bina, donanım, ekipman ve materyaller
 • Dokümantasyon
 • Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
 • Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
 • Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilmesi
 • Şikayetler ve geri çağırma
 • Hataların araştırılması
 • Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
 • İç ve dış denetim

KATILIMCI PROFİLİ: İlaç ve eczacılık  sektöründe kalite yönetimi ve üretim alanında halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan ilgili meslek sahipleri, standart konusunda temel bilgi almak, bilgilerini güncellemek ve uygulamalar yapmak isteyen sektör çalışanları ve yöneticileri, üreticileri. 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2