Fonksiyonel Gıdalarda Moleküler Yaklaşım Eğitimi

Fonksiyonel gıdaların sindirimi ve emilimi, hücrede enerji üretimi, besin bileşenlerinin enerji verme özellikleri, glisemik indeks, ileri glikasyon ürünleri ve diğer besin bileşenleri hakkında kapsamlı bir eğitim düzenliyoruz.

 

Eğitim, SETBİR- Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği  desteği ve iş birliği ile düzenlenmektedir.

Bu eğitim, katılımcılara fonksiyonel gıdaların sindirimi ve emilimi, hücrede enerji üretimi, besin bileşenlerinin enerji verme özellikleri, glisemik indeks, ileri glikasyon ürünleri ve diğer besin bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde, katılımcılar bu konularla ilgili temel kavramları anlama fırsatı bulacak ve bu bilgileri ARGE çalışmalarının endüstriye etkin yansıması üzerinde nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir. 

İnteraktif tartışmalar ile  katılımcıların öğrenilen bilgileri paylaşmalarına ve konular üzerinde derinlemesine düşünmelerine olanak tanıyarak etkileşimli bir öğrenme ortamı sağlayacaktır. Bu eğitim, katılımcıların beslenme ve sağlık konularında bilgi düzeyini artırmayı hedefleyerek sağlık etkili gıda tasarımında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır.

Prof. Dr. Zeynep Banu Güzel-Seydim

10-10:45: Fonksiyonel Gıdaların Sindirimi ve Emilimi

10:45-10:50: İnteraktif tartışma

10:50-11:00: Ara

11:00-12:00: Hücrede Enerji Üretimi, Yağ Asit Sentezi, Beta Oksidasyon, Oksidatif Stres 

12:00-12:15: İnteraktif tartışma

12:15-13:30: Öğle Arası

13:30-14:15: Enerji veren besin bileşenleri, Glisemik indeks, İleri glikasyon ürünleri ve etkileri

14:15-14:20: İnteraktif tartışma

14:20-14:30: Ara

14:30-15:15: Diğer besin bileşenleri, Biyoaktif maddeler, Etki Mekanizmaları, Dünyadan Örnekler 

15:15-15:30: İnteraktif tartışma

15:30-16:15: Probiyotikler, Prebiyotikler, Etki Mekanizmaları, Dünyadan Örnekler

16:15: 17:00: İnteraktif tartışma 

Katılımcı Profili : Gıda, takviye edici gıda ve içecek üretim sektöründe  halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan ilgili meslek sahipleri, fonksiyonel gıdalar hakkında temel bilgi almak, bilgilerini güncellemek ve uygulamalar yapmak isteyen gıda sektörü çalışanları ve yöneticileri, gıda üreticileri

SETBİR  üyelerine özel indirim için iletişime geçmenizi rica ederiz. 

 

 

 

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2