Başarılı bir FMEA çalışmasında ön hazırlık belki de en kritik unsurlardan biridir. FMEA çalışması yapmak üzere bir araya gelen birçok ekip kendilerine verilen zamanda hedeflerine ulaşmakta sıkıntı çeker ve bunun en temel sebeplerinden biri ön hazırlığın yetersiz olmasıdır. Gerekli verinin önceden toparlanması ve ulaşılır, anlaşılır hale getirilmesi; daha derin ve doğru bir analiz yapılmasına zemin hazırlayacaktır. Peki nedir bu ön hazırlık?


Şayet Tasarıma ait bir FMEA çalışması yapılacak ise;

 • “BOM – Bill of Materials” – Ürün malzeme listesi,
 • Müşteri beklentilerine ait dokümanlar, şartnameler,
 • Spesifikasyonlar, tasarıma ait şema ve çizimler,
 • Alternatif reçeteler ve fizibilite çalışmaları,
 • Mevcut analiz/kontrol/test planları ve sonuçları
 • Benzer ürün/hizmetlere ait çalışmalar, hatalar, varsa FMEA sonuçları ve öğrenimler
 • Tedarikçi dokümanları (hammadde spesifikasyonları, operasyonel limitler vb.)
 • Yeni ürüne ait proje zaman planı
 • Yürürlükteki regülasyonlar ve kısıtlar
 • Sektöre yönelik endüstri standartları

gibi doküman ve verilerin toparlanması, ulaşılır ve anlaşılır şekilde ekibin hizmetine sunulması gerekir.

Tasarıma ait bir FMEA çalışması aynı zamanda sürece ait FMEA çalışmasına da veri ağlayacaktır. Bu sebeple çalışmayı yapacak ekibin elinde yukarıda sıraladığımız veriler mutlaka olmalıdır. Buna ek olarak ürün ve hizmetin içeriğine göre aşağıdaki bilgilerin de ön hazırlık kapsamına alınması faydalı olacaktır:

 • Süreç akış diyagramları
 • Üretim standart ve talimatları
 • Üretim sırasında elde edilmiş “Kazanımlar/Dersler”

Her ekip çalışmasında olduğu gibi, üyeleri ancak gerekli donanıma sahip hale getirirseniz, daha hızlı ve etkin sonuçlar alırsınız. Doğru bilgi ve dokümantasyonla yapılandırılmış ön hazırlık, bir FMEA ekibine verebileceğiniz en vurucu silahtır.

Paylaş:
circles2