Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

EĞİTİMİN AMACI:
İş hayatında problemler karşısında sistematik bir yaklaşım ile problemlerin
tanımlanması ve çözümü için doğru karar verme oldukça önemlidir. Bu yeteneği
iyileştiren birden çok kabul görmüş teknik vardır. Problem Çözme Tekniklerinden
hangisinin kullanılacağı konunun türü ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Doğru aracı seçmek
son derece önemlidir.
Problem çözme prosesinde ana aşamalar şöyledir.
 Problemin Tanımlanması: Problem çözme prosesinin en önemli adımı doğru
tanımlama yapmaktır.
 Kök Neden Analizi: Hedef duruma ulaşılmasını engelleyen nedenler aranır. Bu
aşamada ortaya konulan nedenler problemin belirtileri değil gerçek sebepleri
olmalıdır.
 İyileştirme Fikirlerinin Üretilmesi: Yaratıcı düşünce sistemini çalıştırmak ve olası
iyileştirmeleri ortaya çıkarmak.
 En İyi Çözümün Seçilmesi: Elde edilen fikirlerden; olası etkisi, uygulanabilirliği,
riskleri sistematik olarak değerlendirilerek maksimum fayda-minimum maliyet
ve riske sahip olanı seçilir.
 Aksiyonların Uygulanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 Standardizasyon: Gerçekleştirilen aksiyonların etkinliği ortaya konulduktan
sonra elde edilen yeni durumun o prosesin bir standardı haline gelmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan iyileştirmeler bir süre içinde etkinliğini
kaybedebilir.
Problem Çözme Teknikleri eğitiminde, karşılaşılan kronik problemlerin
(tüketici/müşteri şikayetleri, fire vb) iyileştirme fırsatı gibi konuların analitik ve
sistematik olarak ele alınması, analiz edilmesi ve yaratıcı çözümler oluşturulması için
problem çözme tekniklerinin kullanımı anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
 Problem Çözme Teknikleri kavramlar (Proses, Problem, Hata, Kusur vb.
tanımlar)
 Problemi Tanımlama
 Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları,
Verilerin Değerlendirilmesi
 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri:
  Beyin Fırtınası

Balık Kılçığı (Ishikawa diagram) (Sebep-Sonuç Diyagramı)
 Pareto, Histogram, Dağılım Diyagramı, Kontrol Diyagramları
 İlişki Diyagramları
 5N 1K Tekniği
 Matris Analizi
 Zihin Haritalama
 SWOT Analizi
 Standardizasyon
 Uygulama
 Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması
 Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

KATILIMCI PROFİLİ: Üretim Bölüm Yöneticileri, Kalite Yöneticileri ve Çalışanları,
Mühendisler

EĞİTMEN : Tülay KAHRAMAN
EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün
İLETİŞİM: 0216 906 00 40 /info@karmalt.com 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM