Yükleniyor Etkinlikler

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Eğitimi-Online

EĞİTİMİN AMACI:

TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği, Ekleri ve Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesinin yapılması ve Güvenlilik Değerlendirme Dosyasının Hazırlanması için gerekli olan temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

  • Eğitim programı TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımladığı kılavuzlar doğrultusunda oluşturulmuştur.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için, ürün bileşenlerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri, toksikolojik profilleri ve maruz kalma seviyeleri göz önüne alınır. Bu değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin konu ile ilgili mesleki eğitim almış ve yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Eğitim programı aşağıdaki bölümleri içermektedir;     

1.Gün : Kozmetik Mevzuatı genel bilgiler, düzenlemenin kapsamı ve ilgili kılavuzlar

Kozmetik Ürün Bildirimleri /Kozmetik Ürün Takip Sistemi

Kozmetik Ürün Teknik Bilgi Dosyası

Kozmetik Ürün/Kozmetik Üretici

Sorumlu Yönetici/Güvenlilik Değerlendirme Sorumlusu

Kozmetik Ürünler Ambalaj Bilgileri

Kozmetik GMP

Kozmetik Ürün Analizleri

2. Gün : Ürün Güvenlilik Bilgileri

Güvenlilik Değerlendirmesi için gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması

Kozmetik Ürüne Maruziyet ve Güvenlilik Değerlendirmeleri

Kozmetik Ürün Tanıtımları/İddiaları

Kozmetovijilans

3. Gün : Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmeleri ve Raporlama

Hesaplamalar, Raporlama, Gerekçelendirme ve Onay Süreçleri

Güvenlilik Değerlendirme Çalışması – Örnekler

Sınav – Sınavdan başarılı olan katılımcılar başarı sertifikası alarak ürün güvenlilik değerlendirme dosyası hazırlama yetkisi alırlar. Başarısız olan katılımcılar ise katılımcı sertifikası alarak bir sonraki eğitimde sınava ücretsiz katılabilirler.

Eğitimin Ürün Güvenlilik Bilgileri Bölümünde, Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi için gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması ile ilgili temel bilgiler sunulmaktadır. Bu bölümde toplanan verilere dayalı olarak, kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirme hesaplamaları ve raporlama teknikleri örnek çalışmalar ile birlikte son bölümde sunulmaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ: Kozmetik ürün üreten, taşeron üreten, ihraç veya ithal eden iş yerlerinde, üretim, laboratuvar, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan Kimya Mühendisi ve Kimyagerler ve diğer teknik personel ile, bu iş yerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu(Kimya Mühendisliği, Eczacılık, Kimya, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji bölümü mezunları) olarak çalışanlar ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili uzmanlar.

EĞİTİM TARİHİ: 01-02-03 Şubat 2022

EĞİTİMİN SÜRESİ: 3 gün – Sınavlı

EĞİTMEN: Prof. Dr. Semra Şardaş (İstinye  Ünv. / Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Toksikoloji)
Hadiye Çadırcı (Kimya Mühendisi)

EĞİTİM YERİ:  Artan pandemi vakası nedeniyle bu eğitim online olarak düzenlenecek olup katılım sınırlı sayıda olacaktır.

İLETİŞİM: 0216 706 34 70  / info@karmalt.com

Eğitim Takvimi

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM