Yükleniyor Etkinlikler

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimde, katılımcılara Kozmetik Yönetmeliği ve Ekleri ile Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu güvenlilik değerlendirilmesine ilişkin kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi/Güvenlilik Dosyası Hazırlamak için gerekli olan temel bilgiler aktarılmaktadır. Güvenlilik değerlendirme verilerinin mevzuata uygun olarak raporlanması hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitim programı Sağlık Bakanlığının talep ettiği içerik doğrultusunda oluşturulmuştur.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Kozmetik Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, piyasaya arz edilen  kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.

Güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için, ürün bileşenlerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri, toksikolojik profilleri ve maruz kalma seviyeleri göz önüne alınır. Bu değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin konu ile ilgili mesleki eğitim almış ve yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Eğitim programı aşağıdaki bölümleri içermektedir;

  1. Kozmetik Mevzuatı genel bilgiler, düzenlemenin kapsamı ve ilgili kılavuzlar
  • Kozmetik Ürün Teknik Bilgi Dosyası
  • Kozmetik Ürün Bildirimleri /Kozmetik Ürün Takip Sistemi
  1. Ürün Güvenlilik Bilgileri
  • Güvenlilik değerlendirmesi için gerekli olan verilerin toplanması
  • Kozmetik ürüne maruziyet ve güvenlilik değerlendirmeleri
  1. Değerlendirme ve Rapor
  • Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmeleri, hesaplamalar, raporlama, gerekçelendirme ve onay süreçleri
  • Güvenlilik Değerlendirme Çalışması – Örnekler

Eğitimin Ürün Güvenlilik Bilgileri Bölümünde, Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi için gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması ile ilgili temel bilgiler sunulmaktadır. Bu bölümde toplanan verilere dayalı olarak, kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirme hesaplamaları ve raporlama teknikleri örnek çalışmalar ile birlikte son bölümde sunulmaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ: Kozmetik ürün üreten, ürettiren, ihraç veya ithal eden işyerlerinde, üretim, laboratuvar, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan Kimya Mühendisi ve Kimyagerler ve diğer teknik personel ile, bu işyerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu(Kimya Mühendisliği, Eczacılık, Kimya, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji bölümü mezunları) olarak çalışanlar ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili uzmanlar.

EĞİTİM TARİHİ: 04-05-06 Eylül , 2019

EĞİTİMİN SÜRESİ: 3 gün

EĞİTMEN: • Prof. Dr. Semra Şardaş (İstinye  Ünv. / Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Toksikoloji)
• Hadiye Çadırcı (Kimya Mühendisi)

EĞİTİM YERİ: BY OTELL

İLETİŞİM: 0216 906 00 40 / info@karmalt.com

 

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM