EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
Eğitmenlerimiz; alanlarında deneyimli, sektörde profesyonel çalışma hayatı olan ve derin bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.
__
Bilgi ve Başvuru İçin:
info@karmalt.com
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018 EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018 Sektörün, ihtiyaçlarına yönelik ve sizden gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetlerimizi organize etmeye devam ediyoruz. İzmir ve Ankara’da da eğitim düzenlemeye başladık, bu şehirlerdeki gelen katılıma açık eğitim takvimimiz için info adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.
ŞUBAT MART


5 – 6 Şubat ’18
IFS GIDA STANDARDI 6.1 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
7 Şubat ’18
FMEA (HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ) EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN
8 – 9 Şubat ’18
FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU V.4.1 EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
12 – 13 Şubat ’18
FSSC 22000 İÇ TETKİKÇİ V4.1 EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Asiye EFE
12 – 13 Şubat ’18
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / İSTANBUL
Eğitmen: Baş Denetçi Serter YURDAKUL
15 – 16 Şubat ’18
HİJYENİK TASARIM BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitmen: Zuhal Başaran
16 Şubat ’18
ISO 31010 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN
22 -23 Şubat ’18
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALI EĞİTİMİ
Eğitmen: Uzm. Bio. M. Onur TÜRKDOĞRU
22 – 23 Şubat ’18
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
27 – 28 Şubat ’18
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN
27 Şubat ’18
KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Zuhal BAŞARAN
7 – 8 Mart ’18
BRC IOP AMBALAJ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN KÜRESEL STANDART EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi ASİYE EFE
12 Mart ’18
GIDA SAVUNMASI(FOOD DEFENSE) EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
16 Mart ’18
TEMEL DUYUSAL TADIM EĞİTİMİ
17 Mart ’18
ALERJEN YÖNETİMİ
Eğitmen: Zuhal BAŞARAN
20 – 21 Mart ’18
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / ANKARA
Eğitmen: Baş Denetçi Serter YURDAKUL
28 – 30 Mart ’18
KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitmen: Hadiye ÇADIRCI

Eğitimlerimiz, tarihleri ve detayları için Web Sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
IFS Gıda Standardı 6.1 Bilgilendirme Eğitimi FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi
5 – 6 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
7 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN
IFS Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimi’nde IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerle IFS Standardının gerekliliklerinin temel bilgilendirme şeklinde paylaşılması ve eğitim sonrasında sistem kurma çalışmalarına başlayacak işletmelerin standart gerekliliklerini uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. FMEA uygulamalarındaki temel amaç; bir proses, faaliyet ya da operasyondaki potansiyel hataları tespit etmek, hataların etkilerini ve sebeplerini araştırmak ve öncelikleri belirleyerek hatalar ortaya çıkmadan önleyici faaliyetleri hayata geçirmek olarak tanımlanmaktadır. FMEA uygulamaları olası hataların etkilerini değerlendirmek için güvenilir bir değerlendirme ve analiz tekniğidir.
BİLGİ AL BİLGİ AL
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu V.4.1 Eğitimi FSSC 22000 İç Tetkikçi V4.1 Eğitimi
8 – 9 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
12 – 13 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Asiye EFE
Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu, tedarik zincirinde ISO temelli, güçlü ve uluslararası kabul görmüş bir denetim sistemi ve belgelendirme aracıdır. FSSC 22000 sistemi, halihazırda var olan ISO 22000, ISO 22003 ve sektör ön gereksinim programları için teknik spesifikasyonların kullanılarak, gıda sektörü kuruluşlarının uygulamasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiştir. Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu, tedarik zincirinde ISO temelli, güçlü ve uluslararası kabul görmüş bir denetim sistemi ve belgelendirme aracıdır. Bu eğitimin amacı FSSC 22000 sisteminin kuruluş içinde iç tetkiklerini ve tedarikçilerinin tetkiklerini; sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için tetkiklere ait esasları ve tetkik aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermektir. Eğitim kuruluş içi sistem tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve versiyon 4.1’in farklarının da aktarılması amacı ile katılımınıza açılmıştır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi / İstanbul Hijyenik Tasarım Bilgilendirme Eğitimi
12 – 13 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Serter YURDAKUL
15 – 16 Şubat ’18 ,
Zuhal Başaran
HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

GFSI tarafından tanınan ve onaylanan standartlarda denetçi olarak çalışmak isteyen uzmanların HACCP Eğitimi’ne katılıp, sertifika alması gerekmektedir.

Gıdaların üretiminde yasalara ve standartlara uyumluluk, güvenlik ve bütünlüğünün sağlanması için tüm işletme donanımlarının hijyenik prensiplere göre tasarlanması ve gıda güvenliğine uygun ekipman kullanılması son derecede önemlidir.

Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Dizayn Grubu (EHEDG) standartlarına göre hazırlanan bu eğitimin amacı ekipmanların ve tüm işletmenin hijyenik tasarımı hakkında genel bilgilendirme ve bilincin oluşturulmasıdır.

BİLGİ AL BİLGİ AL
ISO 31010 Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamalı Eğitimi
16 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN
22 -23 Şubat ’18 ,
Uzm. Bio. M. Onur TÜRKDOĞRU
Katılımcılara ISO31010 Risk Yönetimi Standardı ile ilgili temel bilgileri vererek, ISO 9001 Risk temelli yaklaşım ile birlikte etkin bir risk yönetimi süreci uygulaması konusunda beceri kazandırmaktır. Bu eğitim, katılımcılara, temel gıda mikrobiyolojisi kuralları ve analizlerinin önemli noktalarının kavratılmasını amaçlamaktadır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
22 – 23 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
27 – 28 Şubat ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN
Bu eğitimde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkili bir şekilde uygulandığını ölçmek amacıyla işletmelerin kendi iç tetkiklerini yapabilmeleri için tetkik esasları ve teknikleri açıklanmakta, yapılan uygulamalarla tetkik yapacak kişilerin tetkikçi bakış açısına sahip olabilmeleri, etkin iç tetkikler gerçekleştirebilmeleri için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimde halihazırda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olan ve 2015 yılında yapılan güncellemeye geçiş yapmak işletmelerin 2015 revizyonu konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu eğitim ile ISO 9001:2015 revizyonu gerekliliklerini algılayacak ve mevcut sisteminiz üzerinden değişiklik yaparak ISO 9001:2015‘in talep ettiklerini karşılama yetkinliğine ulaşacaksınız.

BİLGİ AL BİLGİ AL
Kriz Yönetimi Eğitimi
27 Şubat ’18 ,
Zuhal BAŞARAN
Bu eğitimle katılımcılara kriz öngörüsü, kriz yönetimi ve krizi fırsatlara dönüştürme yetkinlikleri kazandırmak hedeflenmektedir.
BİLGİ AL
logo_KarmaGrup Adres : Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. No:14 Kat:7
Kadıköy / İst. (BYOFFICE Plaza)

T : 0 216 906 00 40, E : info@karmalt.com

.
KARMA GRUP
Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. No:14 Kat:7 (BYOFFICE Plaza) Kadıköy
0 216 906 00 40
2018-02-09T13:45:19+03:00
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM