EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
Eğitmenlerimiz; alanlarında deneyimli, sektörde profesyonel çalışma hayatı olan ve derin bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.
__
Bilgi ve Başvuru İçin:
info@karmalt.com
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018 EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018
EĞİTİM PROGRAMI / Şubat - Mart 2018 Sektörün, ihtiyaçlarına yönelik ve sizden gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetlerimizi organize etmeye devam ediyoruz. Genel katılıma açık eğitimlerimizi firmanıza özel talep etmemiz durumunda info adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.
MART NİSAN


7 – 8 Mart ’18
BRC IOP AMBALAJ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN KÜRESEL STANDART EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi ASİYE EFE
9 Mart ’18
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN / Tülay KAHRAMAN
12 Mart ’18
GIDA SAVUNMASI(FOOD DEFENSE) EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
13 – 14 Mart ’18
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / İSTANBUL
Eğitmen: Baş Denetçi Işıl ÖZTEKİN
15 Mart ’18
KOZMETİK MEVZUATI VE ÜRÜN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ / İZMİR
Eğitmen: Hadiye Çadırcı
16 Mart ’18
TEMEL DUYUSAL TADIM EĞİTİMİ
17 Mart ’18
ALERJEN YÖNETİMİ / İSTANBUL
Eğitmen: Zuhal BAŞARAN
20 -21 Mart ’18
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / ANKARA
Eğitmen: Baş Denetçi Asiye EFE
20 Mart ’18
FMEA (HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ) EĞİTİMİ
Eğitmen: BAŞ DENETÇİ MELİKE AKIN
28 – 30 Mart ’18
KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitmen: Akredite Toksikolog (European Registered Toxicologist, E.R.T.)Prof.Dr.Hande Gürer Orhan ve Hadiye Çadırcı
3 – 4 Nisan ’18
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
5 – 6 Nisan ’18
HACCP TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ / İZMİR
Eğitmen: Baş Denetçi Asiye EFE
6 Nisan ’18
ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN / Tülay KAHRAMAN
9 Nisan ’18
ISO 31010 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Melike AKIN
11 Nisan ’18
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Sevinç EMEKLİ
16 Nisan ’18
HİJYENİK TASARIM BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitmen: Zuhal Başaran
18 Nisan ’18
GIDA SAVUNMASI(FOOD DEFENSE) EĞİTİMİ / İZMİR
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
20 Nisan ’18
GIDA GÜVENLİĞİ / HACCP LEVEL 1 EĞİTİMİ
Eğitmen: Sinem PORTEÇENE
24 – 25 Nisan ’18
FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU V.4.1 EĞİTİMİ
Eğitmen: Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
27 – 28 Nisan ’18
ISO METOTLARINA GÖRE KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALI EĞİTİMİ
Eğitmen: Uzm. Biolog M.Onur Türkdoğru

Eğitimlerimiz, tarihleri ve detayları için Web Sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
BRC IoP Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri için Küresel Standart Eğitimi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
7 – 8 Mart ’18 ,
Baş Denetçi ASİYE EFE
9 Mart ’18 ,
Baş Denetçi Melike AKIN / Tülay KAHRAMAN
Ambalaj markanın temel bir parçasıdır. Ürün bütünlüğünü, emniyetini tanımlar veyenilikleri yönetir. Tüketiciler boyut, renk ve şekilleri uygun olan güçlü ve farkedilebilirürünlerden etkilenir. Bu yüzden ambalaj üretim prosesinin tamamlayıcı parçasıdır.BRC Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri için Küresel Standart, GFSI tarafından tanınanilk ambalaj standardıdır. Bu yüzdendir ki, bu standart 80’den fazla ülkede 3500’denfazla tedarikçi tarafından sertifikalandırılmak üzere seçilmiştir. İş hayatında problemler karşısında sistematik bir yaklaşım ile problemlerintanımlanması ve çözümü için doğru karar verme oldukça önemlidir. Bu yeteneğiiyileştiren birden çok kabul görmüş teknik vardır. Problem Çözme Tekniklerindenhangisinin kullanılacağı konunun türü ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Doğru aracı seçmekson derece önemlidir.
BİLGİ AL BİLGİ AL
Gıda Savunması(Food Defense) Eğitimi HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi / İstanbul
12 Mart ’18 ,
Baş Denetçi Selda BAYRAKDAR
13 – 14 Mart ’18 ,
Baş Denetçi Işıl ÖZTEKİN
Firma içi ve firma dışından gelebilecek potansiyel güvenlik tehlikeleri, ürüne yönelik potansiyel bilinçli girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktalar ve tüm bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasıdır. Katılımcıların bu eğitim sonrasında kendi sistemlerini gözden geçirerek potansiyel riskleri için gerekli önlemleri alabilecek ve bu önlemlerin devamlılığını sağlayabilecek yaklaşıma sahip olmaları hedeflenmektedir. HACCP Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensipleri katılımcılarla paylaşılmaktadır. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
Kozmetik Mevzuatı ve Ürün Güvenlilik Değerlendirme Bilgilendirme Eğitimi / İzmir Temel Duyusal Tadım Eğitimi
15 Mart ’18 ,
Hadiye Çadırcı
16 Mart ’18 ,
Bu eğitim, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu (24.03.2005 kabul tarihli) ve Kozmetik Yönetmeliği (Resmi Gazete 23.05.2005/25823) gerekliliklerine göre; kozmetik ürünlerin üretimi, depolanması, dağıtımı, piyasaya arzı, tanıtımı ve tüketicilerin güvenli kullanımı ile ilgili tüm süreçler hakkında temel bilgilerin sunulmasını amaçlar. Bu eğitim, ürün seçim, değerlendirme konularında ürünler arası karşılaştırma, sıralama ve değerlendirme yapabilmeleri için gerekli alt yapının oluşturulması için hazırlanan bir bilgilendirme eğitimidir.
BİLGİ AL BİLGİ AL
Alerjen Yönetimi / İstanbul HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi / Ankara
17 Mart ’18 ,
Zuhal BAŞARAN
20 -21 Mart ’18 ,
Baş Denetçi Asiye EFE
Sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. Bu amaçla gıda üreticileri tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak ve müşterilerini üretilen ürünler ve içerikleri hakkında tam anlamıyla bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskler dışında gıda güvenliği konusunda ele alınması gereken ve müşterilerin gıda güvenliği adına bilgilendirilmesi gereken diğer bir konu da alerjenlerdir. HACCP Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensipleri katılımcılarla paylaşılmaktadır. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
BİLGİ AL BİLGİ AL
FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirme Eğitimi
20 Mart ’18 ,
BAŞ DENETÇİ MELİKE AKIN
28 – 30 Mart ’18 ,
Akredite Toksikolog (European Registered Toxicologist, E.R.T.)Prof.Dr.Hande Gürer Orhan ve Hadiye Çadırcı
FMEA uygulamalarındaki temel amaç; bir proses, faaliyet ya da operasyondaki potansiyel hataları tespit etmek, hataların etkilerini ve sebeplerini araştırmak ve öncelikleri belirleyerek hatalar ortaya çıkmadan önleyici faaliyetleri hayata geçirmek olarak tanımlanmaktadır. FMEA uygulamaları olası hataların etkilerini değerlendirmek için güvenilir bir değerlendirme ve analiz tekniğidir. Bu eğitimde, katılımcılara, Kozmetik Yönetmeliği ve Ekleri ile Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu güvenlilik değerlendirmesine ilişkin kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirme için gerekli olan temel bilgiler ile güvenlilik değerlendirme verilerinin mevzuata uygun olarak raporlanması hakkında bilgi verilmektedir.
BİLGİ AL BİLGİ AL
logo_KarmaGrup Adres : Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. No:14 Kat:7
Kadıköy / İst. (BYOFFICE Plaza)T : 0 216 906 00 40, E : info@karmalt.com
2018-02-23T00:42:35+03:00
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM