Bültenler 2019-09-14T22:09:40+03:00

Şirket Eğitimleri

Şirketiniz için hangi eğitim yöntemini seçmelisiniz ? Çalışan eğitimi, çalışan deneyiminin en kritik kısımlarından biridir. Yeni bir çalışan işe başladığında, bir süre şirketiniz, politikalarınız ve prosedürleriniz hakkında bilgi almaya hazırdır. Mevcut çalışanlar ise yeni bilgiler öğrenmek, var olanları geliştirmek ve zaman içinde gelişime devam etmek için sürekli eğitime ihtiyaçlar duyarlar. [...]

ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301: 2019  İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Business Continuity Management Systems — Requirements İş Sürekliliği için önde gelen uluslararası standart olan ISO 22301: 2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi güncellemesi, uygulayıcılar ve şirketler için mevcut sistemlerle entegre yürütülmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Standart, işletmelerin herhangi bir sebeple üretim, sevkiyat ve diğer ürün/hizmet [...]

Permitted Daily Exposure PDE Bilgilendirme Eğitimi

Permitted Daily Exposure – PDE Bilgilendirme Eğitimi EMA Avrupa İlaç Kurumu (European Medicines Agency) tarafından,  01 Haziran 2015’de revize olan GMP kılavuzunda vurgulandığı gibi, ortak üretim alanlarında farklı tıbbi ürün üretimi yapan firmaların; sağlık risklerini tanımlanması için Müsaade edilen Günlük Maruziyet (Permitted Daily Exposure – PDE) Limitlerini belirlemeleri gerekmektedir. Farklı [...]

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Yeni Meslek Mensupları

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/48) 6 Aralık 2019’da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarına, yeni meslek grupları eklendi. Tebliğ ekinde (Ek-1) İşin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans [...]

Beyaz Et & Duyusal Değerlendirme 

Beyaz Et & Duyusal Değerlendirme Beyaz etin, lezzet özelliklerinin duyusal değerlendirilmesi eğitimli panelistlerle gerçekleştirilmektedir. Duyusal paneller, çalışmaya özgü olarak planlanmakta ve seçilen duyusal analiz metotlarına göre test sayısı ve panelist tecrübesi değişiklik göstermektedir. Panelist seçiminde, temel tatların ayırt edilmesi, konsantrasyon farklarının algılanması gibi testler kullanılmaktadır (Franqueira de Toledo ve ark., [...]

Duyusal Analiz & Panelist Eğitimi

Duyusal Analiz & Panelist Eğitimi Duyusal analiz ve panelist eğitimi bir bütündür. Laboratuvar duyusal analiz de  görev alacak, panelistleri eğitmek ve yeniden değerlendirmek için ayrıntılı bir programa sahip olmalıdır. Her bir eğitimde panelistlerin neleri başarması gerektiği ile ilgili sonuçları takip edilmelidir. Panelistlerin spesifik eğitimleri için ISO 8586 (2014) kılavuz olarak [...]

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM