Bültenler 2019-09-14T22:09:40+00:00

Permitted Daily Exposure PDE Bilgilendirme Eğitimi

Permitted Daily Exposure – PDE Bilgilendirme Eğitimi EMA Avrupa İlaç Kurumu (European Medicines Agency) tarafından,  01 Haziran 2015’de revize olan GMP kılavuzunda vurgulandığı gibi, ortak üretim alanlarında farklı tıbbi ürün üretimi yapan firmaların; sağlık risklerini tanımlanması için Müsaade edilen Günlük Maruziyet (Permitted Daily Exposure – PDE) Limitlerini belirlemeleri gerekmektedir. Farklı [...]

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Yeni Meslek Mensupları

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/48) 6 Aralık 2019’da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarına, yeni meslek grupları eklendi. Tebliğ ekinde (Ek-1) İşin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans [...]

Beyaz Et & Duyusal Değerlendirme 

Beyaz Et & Duyusal Değerlendirme Beyaz etin, lezzet özelliklerinin duyusal değerlendirilmesi eğitimli panelistlerle gerçekleştirilmektedir. Duyusal paneller, çalışmaya özgü olarak planlanmakta ve seçilen duyusal analiz metotlarına göre test sayısı ve panelist tecrübesi değişiklik göstermektedir. Panelist seçiminde, temel tatların ayırt edilmesi, konsantrasyon farklarının algılanması gibi testler kullanılmaktadır (Franqueira de Toledo ve ark., [...]

Duyusal Analiz & Panelist Eğitimi

Duyusal Analiz & Panelist Eğitimi Duyusal analiz ve panelist eğitimi bir bütündür. Laboratuvar duyusal analiz de  görev alacak, panelistleri eğitmek ve yeniden değerlendirmek için ayrıntılı bir programa sahip olmalıdır. Her bir eğitimde panelistlerin neleri başarması gerektiği ile ilgili sonuçları takip edilmelidir. Panelistlerin spesifik eğitimleri için ISO 8586 (2014) kılavuz olarak [...]

Gıdaların Besin Değerlerinin Hesaplaması

Gıdaların Besin Değerlerinin Hesaplaması Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “Uyum Zorunluluğu” başlıklı geçici maddesi gereği 31.12.2019 tarihinden sonra gıda işletmeleri etiket düzenlemelerinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Yönetmeliğin   “Beslenme Bildirimi” başlıklı bölümü gereği hazır ambalajlı gıdaların etiketinde gıdanın 100 [...]

GMP Eğitim Tasarımı

GMP Eğitim Tasarımı GMP eğitimlerinde en çok karşılaşılan eleştiri, katılımcıların eğitimi  sıkıcı ve sıradan bulmasıdır. Standart GMP eğitim tasarımı ile personelin işle eğitimi ilişkilendirmesi  maalesef sağlanamıyor. İnsanlara bir toplantı odasında yasal gereklilikleri aktarmak hiç kimseyi motive etmiyor.Hatta eğitimde  “Herkesin sorumluluğu” gibi açıklamalar sorumluluk bilinci oluşturmadığı gibi, katılımcıların direnç oluşturmasına neden [...]

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM