Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSABulaşanlar İle İlgili AB’ deki Düzenlemeler

İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından yarattığı riskler, yapılan araştırmalar ile her geçen gün daha da somut hale gelmektedir. Gıda ile ilişkili mevzuatlarda bu kapsamda gözden geçirilmekte, gıda güvenliği otoritelerinin raporları ve tavsiyelerine paralel olarak Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın hazırladığı bilimsel görüşler incelenerek mevzuatlarda düzenlemeye gidilmektedir.

Bulaşanların bazı gıdalarda bulunabilecek maksimum limitlerinin belirlendiği AB Bulaşanlar Yönetmeliği’nde (Commision Regulation (EC) No 1881/2006) son 1 yıl içerisinde perklorat, PAHs, 3- MCPD, GEs, kurşun, kadmiyum, ergot sclerotia ve ergot alkaloidleri, pyrrolizidine alkaloidleri (PA) için yeni limitler belirlenmiş ya da mevcut limitlerde güncellemeye gidilmiştir.

Detay için  tıklayınız.

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın güncel duyuruları ;

Önemli Değişiklikler ve Yürürlüğe Giriş Tarihleri! 

Meyve, sebze, çay, bebek maması vb. ürünler için maksimum perklorat limitleri belirlenmiştir. 01.07.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Gıdalarda bulunabilecek maksimum PAHs limitlerinde bazı ülkeler için istisnalar düzenlenmiş ve “içecek hazırlamada kullanılan bitki kaynaklı gıda tozları” için limit eklenmiştir, yürürlüktedir.

Bebek mamaları, sakatat gibi bazı gıdaların maksimum kurşun limitleri değiştirilmiştir.

Baharat ve/veya tuz içeren bazı ürünler için limit belirlenmiştir. 30 Ağustos 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler 28.02.2022 tarihine kadar rafta kalabilecektir. Kadmiyum tablosunun detaylandırıldığı görülmektedir. Meyve, sebze ve tahıllar detaylandırılmış ve limitleri azaltılmıştır. Bakliyatlar, yağlı tohumlar ve tuz için de limitler belirlenmiştir. 31 Ağustos 2021 itibari ile yürürlüktedir.

Çoğunlukla asteraceae, boraginaceae ve fabaceae familyalarında olmak üzere geniş çeşitlilikteki bitki türlerinde meydana gelen, bitkiler tarafından otçullara karşı üretilen bir savunma mekanizması olarak bilinen doğal toksinlerden biri olan pyrrolizidine alkoloidleri (PA) için EFSA raporları ve tavsiyelerine istinaden düzenlemeye gidilmiştir.  Bitkisel infüzyonlar, çay, bitkisel içerikli ve polen bazlı gıda takviyeleri, hodan otu yaprakları, yaban kerevizi, güveyi otu ve kimyon tohumu gibi ürünlerin yanı sıra ülkemiz ihracatında önem arz eden kurutulmuş kekik (oregano-dried) için de limit belirlenmiştir. Kurutulmuş kekik ve karışımları için PA limiti 1.000 μg/kg ‘ dır. 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gıda ve yemde izleme için 17 PA’ nın listesi belirlenmiştir.

Referans

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1881

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitki-Sagligi-Hizmetleri/Zirai-Mucadele

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2017.4908

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2040/oj

Yasaklanan Katkı Maddeleri ve Kimyasallar İle ilgili Gelişmeler

Titanyum Dioksit’ in gıda katkı maddesi olarak kullanımı artık güvenli değil!

EFSA (Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi), titanyum dioksidin (TiO2) güvenli olup olmadığı ilgili bilimsel değerlendirmesini tamamlayarak Mayıs 2021 tarihinde  yayımını gerçekleştirmiştir. 6 Mayıs 2021 tarihli raporda; EFSA tarafından Titanyum Dioksit’ in gıda katkı maddesi olarak kullanımının artık güvenli olmadığı belirtilmektedir.

EFSA’nın değerlendirmesi, sadece gıda katkı maddesi olarak kullanılan TiO2 riskleriyle ilgilidir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Titanyum Dioksit partiküllerinin genotoksisitesine yönelik bir endişenin göz ardı edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu endişeye dayanarak, EFSA uzmanları titanyum dioksitin gıda katkı maddesi olarak kullanımının artık güvenli olmayacağını beyan etmiştir.

Bu da, E171 (TiO2) için “Kabul Edilebilir Günlük Alımın” (ADI – Acceptable Daily Intake) belirlenemeyeceği anlamına gelmektedir.

EFSA’ nın bilimsel tavsiyesine istinaden, Avrupa Birliği’ nde gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksitin kullanımının yasaklanması beklenmektedir. Gıda işletmelerine verilen geçiş süresinin kısa olacağı ve düzenlemeye tabi diğer alanlara da (ilaç, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ve tüketici bakım/kozmetik ürünleri vb) yasağın genişletilebileceği öngörülmektedir.

Gıdalardaki Tehlike “Etilen Oksit” 

Etilen oksit; renksiz, çok hafif kokusu olan havadan biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı, suda, alkolde ve diğer organik çözücülerde çözünebilen toksik bir gazdır. Etilen oksit mikrobiyolojik aktiviteyi durdurucu etkisi sebebiyle genelde sterilizasyon amaçlı %100 etilen oksit gazı olarak veya etilen oksit gazının patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için bazı gazlar (CFC, HCFC, CO2) ile kombine edilerek de kullanılabilmektedir. Tüm mikroorganizmalarda etkilidir. Gıda endüstrisinde ısıl işlem uygulanmadan mikrobiyolojik sterilizasyonun gerçekleştirilebilmesi ve tarım uygulamalarında zararlılar üzerindeki öldürücü etkisinin yüksek olması sebebiyle kullanımı bazı ülkelerde hala devam etmektedir.

Avrupa ülkelerinde ve Avustralya’da; Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından genotoksik etkisinin kanıtlanmasıyla Avrupa Birliği tarafından gıda ve tarım ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır. ABD’de ise gıda güvenliğinin diğer alternatif yöntemlerle sağlanamaması kaygısı nedeni ile; etilen oksitin GMP kapsamında uygun dozlarda kullanımının devam ettirilmesi durumu tartışılmaktadır. Türkiye’deki düzenlemeler de Avrupa Birliğine paraleldir. Isıl işleme duyarlı baharat gibi ürünlerin sterilizasyonunda ışınlama yöntemi kullanılmaktadır.

Hindistan Menşeili Susamlar için Toplatma Kararı!

Eylül 2020 ‘de Hindistan’dan gelen ve AB’ye giren belirli susam tohumlarında Belçika RASFF (Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi) aracılığıyla çok yüksek etilen oksit seviyeleri bildirmiştir. Yapılan analizlerde, etilen oksit miktarının teknik mevzuatlarca belirlenen 0.05 mg/kg’ lık max kalıntı sınırının (MRL) 1.000 katından fazla olduğu tespit edilmiştir. Komisyon görüşüne göre bu tür bir bulaşma; mutajen, kanserojen ve toksik madde olarak sınıflandırıldığından insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaktadır.  Bu nedenle Avrupa’ da ürünler için toplatma kararı çıkmıştır.

İspanya’ nın RASFF sistemi üzerinden 8 Haziran 2021’de, Lygomme FM 4605 isimli stabilizörde etilen oksit tespit edildiği bildirilmiştir. Avrupa Komisyonu’ nun Gıda ve Yem Krizi Koordinatörleri tarafından, etilen oksitle kontamine olmuş “E410 keçiboynuzu gamı” içeren ürünler için güvenli bir limit olmaması ve herhangi bir miktardaki maruziyetin tüketicilerin sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesi ile geri çağırma kararı alınmıştır.

“Etilen oksit” kalıntısı üzerine Avrupa Birliği tarafından yönetilen Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) portalı üzerinden bildirimlere ulaşılabilmektedir.

Laboratuvar analizlerinde ise, 2-klor-etanol ve etilen oksidi ayrı ayrı tespit edilebilirken, yeni yöntem ile üç parametre (Etilen oksit, 2-kloro-etanol ve elde edilen toplam) ile rapor edilebilmeye  başlanmıştır.

Referans :

Titanyum dioksit:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

Etilen oksit:

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/ethylene-oxide-incident-sesame-seeds_es

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/ethylene-oxide-incident-food-additive_en

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2508

https://www.foodsafetynews.com/2020/09/multi-country-recalls-due-to-ethylene-oxide-in-sesame-seeds/

https://www.dutchnews.nl/news/2020/10/supermarkets-recall-products-with-contaminated-sesame-seeds/

‘No safe level of exposure’: EC orders mass recall of products contaminated with ethylene oxide (foodnavigator.com)

Toxic ethylene oxide in foods: Foodwatch EN

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın güncel duyuruları , Gıda Mevzuatı ve Etiketleme Yönetmeliği Eğitimleri için info@karmalt.com dan bize ulaşabilirsiniz.

 

2021-09-12T17:24:38+03:00
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM