Müşteri ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak için, gıda tedarik zincirinin her bir parçasında ürün güvenliğini sağlamak gerekir. Tüm gıda endüstrisi paydaşları için gıda güvenliği, kalite, yasal gereklilikler ve güvenilir ürün büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, gıda üreticilerinin tedarik zinciri boyunca risklerini minimize etmeleri beklenmektedir. Bizde BRCGS Gıda Tedarik Zinciri ve Proses Kontrolleri üzerine detaylı bir değerlendirme yaptık.


En önemli noktalardan ikisi; tedarikçi denetimleri ve proses kontrol programlarıdır. BRC versiyon 8 madde 3.5 da bu gereklilik açıkça belirtilmiş olup temel gerekliliktir.
 

Tedarikçi denetimlerinin amacı;  tedarikçi veya tedarik edilen malzemeden kaynaklı risklerin tanımlanmasıdır. Bu risklerin detaylı analizi yapılmalıdır. Analiz sonucunda belirlenen riskleri ve tehlikeleri önlemek  için bir prosedür uygulanmalıdır. Aşağıda belirtilenler ve diğer tüm potansiyel riskler dikkate alınmalıdır. Yabancı maddeler, mikrobiyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, alerjenler, radyolojik tehlikeler, taklit ve tağşiş.

Tedarikçi  denetimleri risk analizi kapsamında planlanmalı ve  bir onay sürecine sahip olmalıdır. Süreçte  ham madde ve ambalaj malzemelerinin validasyonu, risk analizleri ve test protokolleri bulunmalıdır.  Performans kriterlerine göre tedarikçi izleme programı güncellenmelidir. Trendlerin analizleri yapılmalı, denetim sıklıkları belirlenmelidir. Tedarikçilerle resmi sözleşmeler yapılmalı ve spesifikasyonlar karşılıklı olarak onaylanmalıdır.

Ham maddelerin, taklit ve tağşiş riski olduğu durumlarda özel protokoller gerekebilir. Coğrafi işaretli ürünlerde veya uygunluk iddiasına sahip olan ürünlerde de ayrı protokoller gerekebilir. (GDO içermeyen, organik, kosher , glutensiz gibi )

Ürünlerin bütünlüğünü etkileyebilecek hizmet sağlayıcılar da onay ve izleme sürecine dahil edilmelidir. Bu tip hizmet tedarikçileri aynı zamanda resmi sözleşmelere ve hizmet şartlarına tabi olmalıdır.

 •  BRC versiyon 8 madde 3.5.3 – Hizmet tedarikçilerinin yönetimi 

Servis sağlayıcılar ;

 • İş kıyafetleri ve çamaşır yıkama hizmetleri
 • Sözleşmeli temizlik ve sanitasyon firması
 • Sözleşmeli bakım firması
 • Haşere kontrol servis sağlayıcıları
 • Sertifikasyon kuruluşları
 • Taşeronluk süreci ve dış paketleme
 • Üçüncü taraf laboratuvar testleri
 • Kalibrasyon hizmetleri
 • Danışmanlık ve eğitim
 • Ekipman devreye alma
 • Komisyoncular, depolama, nakliye, dağıtım, vb

Gıda üretiminde proses kontrolleri ise bir diğer gerekliliktir. BRC versiyon 8 madde 6 da temel gereklilik olarak belirtilmiştir. Sürecin her adımının kapsamlı bir analizi yapılmalıdır. Kontrol edilen proses parametreleri mutlaka geçerli kılınmalı (validasyon) ve doğrulanmalıdır (verifikasyon).

 • BRC versiyon 8 madde 2.12. Düzeltici ve önleyici faaliyetler de sistemin bir parçası olmalıdır. 
 • BRC  versiyon 8 madde 3.7 de temel gerekliliktir. Ürün paketleme, etiketleme ve kodlamanın doğrulanması, üretimin kilit faaliyetlerdendir. Tüm ürünlerin uygun şekilde paketlenmesi ve işaretlenmesi gerekir. Günümüzde, geri çekme ve geri çağırma işlemlerinin çoğu yanlış etiketleme, yanlış ambalajlama, eksik alerjen bildirimi veya yanlış içerik bildirimi sebebiyle olmaktadır.

Tüm bu kontroller ile spesifikasyonlara aykırı olan ürünlerin üretilmesi ve piyasaya sürülmesi önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca zaman ve malzeme israfı ile yeniden işleme veya yeniden paketleme faaliyetleri önlenir. Ürün taklit, tağşiş riskini ve gıda kaynaklı hastalıkları önemli ölçüde azaltır.

Kaynaklar : https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/

BRC Gıda v8 Temel Bilgilendirme Eğitimi

circles2