Biyosidal Ürünler Yönetmeliği; (R.G.:31.12.2009, Sayı: 27449) biyosidal ürünün ruhsatlandırma sürecinde biyosidal ürünlerde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmasını gerektirmektedir.


Kimyasal olarak biyosidal ürünün etiketinde beyan edilen etken maddenin miktarı teyit edilir.

Biyosidal Ürünlerde Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri  ise ürünün bakterileri öldürme kapasitesi (biyosidal=biyosit etkisi), mantarları öldürme kapasitesi (fungusidal=Fungusit etkisi), virüsleri öldürme kapasitesi (virusidal=virusit etkisi) analizleridir.

Burada amaç biyosidal ürünün belirli bir sürede, belirli bir miktarda mikroorganizma azalması sağladığına dair test yapılmasıdır.

Metotlar bu deneyi yaparken gerçek hayatı, kullanım koşullarını en kötü şartları simule eder.

Böyle bir çalışma, son ürün haline gelen biyosidal bir üründe yapılabileceği gibi henüz geliştirilmekte olan biyosidal üründe veya ürün ham maddesinin etken maddesinde yapılabilir.

Bu sayede ürün ruhsatlandırma aşamasına gelmeden önce üretici zaten ürününün durumunu gözleyebilir.

Karma grup olarak biyosidal ürün testleri için pratik ve uygulamalı eğitim vermekteyiz. info@karmalt.com

Uzm. Bio. M. Onur TÜRKDOĞRU

Paylaş:
circles2